G.4.2 Kabin

“Normal kullanma- hareket” yük durumunda kabinin düşey hareket eden kütleleri (P+Q), elektrik güvenlik tertibatından veya elektriğin rastgele kesilmesinden kaynaklanan sert frenlemeyi göz önüne almak için darbe katsayısı k2 ile çarpılmalıdır.

G.4.3 Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı

Madde G.2.6’da belirtildiği gibi karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının kılavuz raylarına uygulanan kuvvetler, kabin 1 gn ‘den büyük bir frenleme ivmesi ile durduğunda karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının muhtemel zıplamasını göz önüne almak için darbe katsayısı k3 ile çarpılmalıdır.

G.4.4 Darbe katsayısının değerleri

Darbe katsayısının değerleri Çizelge G.2‘de verilmiştir.

Çizelge G.2 - Darbe Katsayıları

Darbe

Darbe katsayısı

Değer

Ani frenlemeli güvenlik tertibatı

veya anî frenlemeli kenetleme tertibatının (makaralı tip hariç) çalışmasıyla meydana gelen

k1

5

Ani frenlemeli makaralı güvenlik tertibatı

veya anî frenlemeli makaralı kenetleme tertibatının çalışmasıyla veya enerjiyi depolayan tipteki oturma tertibatında

veya enerjiyi depolayan tipteki tamponda meydana gelen

3

Kaymalı güvenlik tertibatı

veya kaymalı kenetleme tertibatının çalışmasıyla veya enerjiyi harcayan tipteki oturma tertibatında veya enerjiyi harcayan tipteki tamponda

meydana gelen

2

Boru kırılma vanasının çalışmasıyla meydana gelen

2

Hareket ederken meydana gelen

k2

1,2

Yardımcı donanımda meydana gelen

k3

(….) 1)

1) Tesisin şartlarına göre imalâtçı tarafından belirlenmelidir.

G.5 Hesaplamalar

G.5.1 Hesaplamanın kapsamı

Kılavuz raylar, eğilme gerilmesi hesaba katılarak boyutlandırılmalıdır.

Kılavuz rayların üzerine güvenlik tertibatının etki ettiği durumlarda, eğilme ve bükülme gerilmeleri hesaba katılarak boyutlandırılmalıdır.

Asılı kılavuz raylarda (kuyu üstünde tespit edilmiş), bükülme yerine çekme gerilmesi hesaba katılmalıdır.

G.5.2 Eğilme gerilmesi

G.5.2.1 Aşağıda belirtilenlere bağlı olarak kılavuz patenlerdeki kuvvetler - Fb - , kılavuz raylarda eğilme gerilmesi meydana getirir:

- Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının asılma şekli;

- Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının kılavuz raylarının konumu;

- Kabin içindeki yük ve yük dağılımı.

G.5.2.2 Kılavuz rayın farklı eksenlerindeki (Şekil G.1) eğilme gerilmesinin hesaplanmasında aşağıda belirtilen kabuller yapılabilir:

- Kılavuz ray, birbirinden l uzaklıkta mafsalları bulunan bir mütemadi kiriştir;

- Eğilme gerilmesine neden olan kuvvetlerin bileşkesi birbirine komşu iki tespit noktasının ortasına etki eder;