8.18 Karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığı.................................................................................................39

9 Askı tertibatı, halat ağırlığını dengeleme, aşırı hıza ve istem dışı kabin hareketine karşı koruma ...................................................................................................................................... ................39

9.1 Askı tertibatı ....................................................................................................................................39

9.2 Tahrik kasnağı, makara çapları ve tambur ile halat çaplarının oranı, halat ve zincirler için bağlantılar........................................................................................................................... ...........................40

9.3 Sürtünme ile tahrikli asansörlerde halat sürtünmesi.......................................................................40

9.4 Tamburlu asansörlerde halatların sarılması ...................................................................................40

9.5 Yükün halatlar veya zincirler arasında dengelenmesi ....................................................................41

9.6 Halat ağırlığını halatlarla dengeleme..............................................................................................41

9.7 Tahrik ve saptırma kasnakları ile zincir makaralarının korunması .................................................41

9.8 Güvenlik tertibatı............................................................................................................................. 42

9.9 Hız regülâtörü .................................................................................................................................43

9.10 Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı ..............................45

9.11 istem dışı kabin hareketine karşı koruma.......................................................................................46

10 Kılavuz raylar, tamponlar ve sınır güvenlik kesicileri.......................................................................48

10.1 Kılavuz raylarla ilgili genel kurallar .................................................................................................48

10.2 Kabin, karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığının kılavuzlanması ........................................................49

10.3 Kabin ve karşı ağırlık tamponları ....................................................................................................49

10.4 Kabin ve karşı ağırlık tamponlarının strokları .................................................................................49

10.5 Sınır güvenlik kesicileri ...................................................................................................................51

11 Kabin ile kabin girişine bakan kuyu duvarı ve kabin ile karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı arasındaki açıklıklar............................................................................................................................ ............51

11.1 Genel kurallar .................................................................................................................................51

11.2 Kabin ile kabin girişine bakan kuyu duvarı arasındaki açıklık ........................................................51

11.3 Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı arasındaki açıklık .....................................................52

12 Tahrik makinası ....................................................................................................................................53

12.1 Genel kural .....................................................................................................................................5 3

12.2 Kabin ve karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının tahriki...............................................................53

12.3 Yan yataksız tahrik kasnağı veya zincir makaralarının kullanımı ..................................................53

12.4 Frenleme sistemi ............................................................................................................................53

12.5 Acil durum çalıştırması ...................................................................................................................54

12.6 Hız ...................................................................................................................................... ............54

12.7 Tahrik makinasının durdurulması ve durma durumunun denetlenmesi .........................................55

12.8 Kısaltılmış stroklu tamponlar kullanıldığında makinanın yavaşlamasının denetlenmesi................56

12.9 Gevşek halat veya gevşek zincire karşı güvenlik aygıtları .............................................................56

12.10 Motor hareket süresi sınırlayıcısı....................................................................................................56

12.11 Makinaların korunması ...................................................................................................................56

12.12 Duraklarda kabinin normal durması ve seviyeleme hassasiyeti.....................................................57

13 Elektrik tesisat ve aksamı ....................................................................................................................57

13.1 Genel kurallar .................................................................................................................................57

13.2 Kontaktör, yardımcı kontaktör, elektrik güvenlik devrelerine ait elemanlar ....................................58

13.3 Motorlar ve diğer elektrik cihazlarının korunması...........................................................................58

13.4 Ana anahtarlar (şalterler ) ...............................................................................................................59

13.5 Elektrik tesisatı.............................................................................................................................. ..60

13.6 Aydınlatma ve prizler ......................................................................................................................61

14 Elektrik arızalarına karşı korunma, kumandalar, öncelikler.............................................................61

14.1 Hata analizi ve elektrik güvenlik tertibatı ........................................................................................61

14.2 Kumandalar ....................................................................................................................................73

15 ikaz levhaları, işaretlemeler ve işletme talimatı.................................................................................76

15.1 Genel kurallar .................................................................................................................................76

15.2 Kabin................................................................................................................................. ..............76

15.3 Kabin üstü ...................................................................................................................................... .77

15.4 Makina ve makara mekanları ...........................................................................................77

15.5 Kuyu.................................................................................................................................. ..............78

15.6 Hız regülâtörü .................................................................................................................................78

15.7 Kuyu alt boşluğu .............................................................................................................................78

15.8 Tamponlar............................................................................................................................. ..........78