5.7.2 Tamburlu ve zincirli asansörlerde üst boşluk güvenlik mesafeleri

5.7.2.1 Kabinin yukarı hareketinde, en üst durak seviyesinden üst tamponlara vuruncaya kadar olan hareket mesafesi en az 0,5 m olmalıdır. Kabin, tampon strokunun sınır noktasına kadar raylarla kılavuzlanmalıdır.

5.7.2.2 Üst tamponlar kabin tarafından tamamen sıkıştırıldığında, aynı zamanda aşağıdaki 3 şart yerine getirilmiş olmalıdır:

a) Madde 8.13.2’de verilen ölçülere uygun kabin tavanının (Madde 5.7.2.2 b’de belirtilen parçaların üstündeki alanlar hariç), kuyu tavanının en alt seviyesine (kabin izdüşümünde bulunuyorlarsa, sarkan kirişler ve teçhizat dahil) olan serbest düşey mesafesi en az 1 m olmalıdır.

b) Kuyu tavanının en alt kısmı ile;

1) Aşağıdaki 2. madde kapsamına girenlerin dışındaki, kabin üstüne monte edilen teçhizatın en yüksek kısımları arasındaki mesafe en az 0,3 m olmalıdır;

2) Patenler veya makaralar, halat bağlantıları, varsa kabin üstü siperi ve varsa düşey hareket eden sürmeli kapı başlık ve parçalarının en yüksek kısmına olan serbest mesafe en az 0,1 m olmalıdır;

a) Kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen bloğu alabilecek yer bulunmalıdır. Bloğun işgal ettiği mekan içinde direkt askı sisteminde (1/1

askı) askı halatları veya zinciri ve bunların bağlantıları yer alabilir; ancak hiçbir halatın merkezi, bloğun

düşey yüzeylerinden 0,15 m’den fazla mesafede bulunmamalıdır.

5.7.2.3 Kabin, tam kapanmış tamponlar üzerinde oturduğu sırada varsa, dengeleme ağırlığı kılavuz rayının uzunluğu, yukarı yönde en az 0,3 m daha hareket mesafesine izin vermelidir.

5.7.3 Kuyu alt boşluğu

5.7.3.1 Kuyunun alt kısmında, tampon ve kılavuz ray kaideleri ile drenaj tertibatı dışında düzgün ve mümkün olduğu kadar yatay tabanı olan bir kuyu alt boşluğu bulunmalıdır.

Kılavuz raylar, tamponlar, ara bölmeler vb. montajından sonra dahi kuyu alt boşluğuna su sızması engellenmiş olmalıdır.

5.7.3.2 Durak kapısı dışında kuyuya giriş kapısı varsa, bu kapı Madde 5.2.2’de belirtilen kurallara uygun olmalıdır.

Bu kapı, kuyu alt boşluğu derinliğinin 2,5 m’yi aşması ve binanın buna elverişli olması durumunda yapılmalıdır.

Başka bir giriş yoksa, yetkili kişilerin kuyu alt boşluğuna güvenlik içinde girişi için, durak kapısından kolayca erişilebilen sabit bir tertibat bulunmalıdır. Bu tertibat, asansörün hareketli parçalarının çalışma sahasına taşmamalıdır.

5.7.3.3 Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken, aynı zamanda aşağıdaki üç şart yerine getirilmiş

olmalıdır:

a) Kuyu alt boşluğunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutları en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen bloğu içine alabilecek bir mekan bulunmalıdır;

b) Kuyu tabanı ile kabinin en alt kısımları arasındaki serbest düşey mesafe en az 0,5 m olmalıdır. Bu mesafe:

1) Kabin eteği, düşey hareket eden sürmeli kapı parçalarının en alt kısımları ile bitişik duvarlar;

2) Kabinin en alt kısımları ile kılavuz raylar

arasında, 0,15 m yatay bir mesafede en fazla 0,1 m’ye düşürülebilir;

c) Kuyu dibine sabit olarak tespit edilmiş parçaların en yüksek olanları (meselâ: en yüksek konumunda bulunan denge halatlarının gergi tertibatı) ile b) 1. ve b) 2. maddelerinde belirtilenler hariç, kabinin en alt kısımları arasında en az 0,3 m serbest düşey mesafe bulunmalıdır.

5.7.3.4 Kuyu alt boşluğunda aşağıdakiler bulunmalıdır:

a) Kuyu alt boşluğuna giriş kapısından ve kuyu döşemesinden erişilebilen, Madde 14.2.2 ve Madde 15.7 nin kurallarına uygun bir durdurma anahtarı;

b) Bir elektrik prizi (Madde 13.6.2);