15.9 Kat isimleri ...................................................................................................................................... 79

15.10 Elektrik tesisatındaki işaretlemeler .................................................................................................79

15.11 Durak kapıları için kilit açma anahtarı ............................................................................................79

15.12 Alarm tertibatı .................................................................................................................................79

15.13 Durak kapılarının kilitleme tertibatı .................................................................................................79

15.14 Güvenlik tertibatı............................................................................................................................. 79

15.15 Asansör grupları .............................................................................................................................79

15.16 Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı ..............................79

16 Muayeneler, deneyler, tutulacak kayıtlar ve bakım ...........................................................................79

16.1 işletmeye almadan önceki muayene ve deneyler ..........................................................................79

16.2 Asansör dosyası .............................................................................................................................80

16.3 Asansör işletme talimatı .................................................................................................................80

Ek A - Elektrik güvenlik tertibatı listesi ........................................................................................................82

Ek B - Kilit açma üçgeni .................................................................................................................................84

Ek C (Bilgi için) - Teknik belge dosyası ........................................................................................................85

Ek D - Asansör hizmete alınmadan önce yapılan muayene ve deneyler ..................................................87

Ek E (Bilgi için) - Periyodik muayene ve deneyler. önemli bir değişiklik veya bir kazadan sonra yapılması gereken muayene ve deneyler .....................................................................................................90

Ek F - Güvenlik elemanları, uyumluluğun doğrulanması için deney işlemleri .........................................91

Ek G (Bilgi için) - Kılavuz rayların hesaplanması ......................................................................................114

Ek H - Elektronik devre elemanları - göz önüne alınmayacak arızalar ....................................................140

Ek J - Sarkaç çarpma deneyleri...................................................................................................................148

Ek K - Sürtünme ile tahrikli asansörler için kuyu üst boşluklarındaki serbest mesafeler ....................153

Ek L ...................................................................................................................................... ........................154

Ek M (Bilgi için) - Tahrik yeteneğinin hesaplanması .................................................................................155

Ek N - Halat güvenlik katsayısının hesaplanması .....................................................................................161

Ek O (Bilgi için) - Makina mekanları – Erişim (Madde 6.1) ........................................................................165

Ek P (Bilgi için) - Uygulanabilecek tedbirlerin tarifleri ..............................................................................166

Ek ZA (Bilgi için) - 2006/42/EC Direktifi ile tadil edilen 95/16/EC Direktifinin temel kuralları ile bu standard arasındaki ilişki.............................................................................................................................171