Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 1: elektrikli asansörler

0 Giriş

0.1 Genel

0.1.1 Bu standardın amacı, insan ve yük asansörlerinin çalışması, bakımı ve acil durumlar sırasında muhtemel kaza risklerine karşı insan ve eşyaları korumak maksadıyla ilgili güvenlik kurallarını tanımlamaktır.1

0.1.2 Asansörlerde olması muhtemel çeşitli kazalarla ilgili olarak aşağıdaki konularda bir inceleme yapılmıştır.

0.1.2.1 Aşağıda belirtilenlerin neden olduğu muhtemel riskler:

a) Koparma

b) Ezme c) Düşme d) Darbe

e) Mahsur kalma

f) Yangın çıkması

g) Elektrik çarpması

h) Aşağıdaki nedenlerden malzemelerin hasara uğraması:

1) Mekanik hasar

2) Aşınma

3) Paslanma.

0.1.2.2 Güvenliği sağlanacak kişiler:

a) Kullanıcılar

b) Servis ve bakım personeli

c) Asansör kuyusu, makina dairesi ve varsa makara dairesi dışındaki kişiler.

0.1.2.3 Güvenliği sağlanacak maddeler:

a) Kabindeki yükler

b) Asansörün parçaları

c) Asansörün monte edildiği bina.

0.2 Prensipler

Standardın hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önüne alınmıştır:

0.2.1 Bu standard tüm elektrik, mekanik ve yapı konstrüksiyonuna ve tesislerine uygulanabilir tüm genel teknik kurallara veya bina kısımlarının yangından korunmasına tekrar temas etmemektedir.

Gerek asansör imalâtına özgü olması ve gerekse asansör kullanımının diğer başka konularda olduğundan çok daha önemli olması nedeniyle, sağlıklı bir yapım için belli zorunlukları tespit etmek gerekli görülmüştür.

0.2.2 Bu standard, sadece Asansör Direktifinin temel güvenlik kurallarını göz önüne almaz, bunlara ek olarak bina ve inşaatlarda asansör yapımı ile ilgili asgarî kuralları da belirtir.

Bazı ülkelerde bina yapımı ile ilgili gözardı edilemeyecek yönetmelikler vardır. Bunlardan tipik olarak etkilenen, makina ve makara dairelerinin en az yükseklikleriyle ve bunların giriş kapılarının boyutlarıyla ilgili bölümlerdir.

0.2.3 Asansör parçalarının ağırlıkları, boyut ve/veya şekilleri, elle hareket ettirilmelerine engel oluyorsa, bunlar

1 Bu standardın çeşitli maddelerinin anlamlarına gerektiğinde açıklık getirmek için bir yorum komitesi kurulmuştur. Yayınlanan yorumlar millî standardizasyon kuruluşlarından temin edilebilir.