a) Kaldırma ekipmanını bağlamak için tertibatla donatılmalı, veya

b) Böyle bir tertibatın monte edilebileceği bir şekilde tasarımlanmalı (meselâ: diş çekilmiş delikler gibi), veya c) Kaldırma ekipmanının rahatça bağlanabileceği şekilde yapılmalıdır.

0.2.4 Bu standard mümkün olduğu kadar sadece, asansörün güvenli işletilmesi açısından malzeme ve cihazlarla ilgili uyulması gerekli kuralları belirler.

0.2.5 Müşteri ile asansör firması arasında aşağıdaki konularda görüşmeler yapılmıştır:

a) Asansörün kurallara uygun olarak kullanılması

b) Çevre koşulları

c) inşaatla ilgili problemler

d) Asansörün kurulduğu yerle ilgili diğer konular.

0.2.6 EN 61508 standardlar serisinde yer alan metotlar göz önüne alınarak risk analizi, terminoloji ve teknik çözümler ele alınmıştır. Böylece PESSRAL’a uygulanabilecek güvenlik fonksiyonlarının sınıflandırılması mümkün olmuştur.

0.3 Kabuller

Komple asansör tesisinde kullanılan her parça için mümkün olan riskler dikkate alınmıştır. Kurallar bunlara göre belirlenmiştir.

0.3.1 Bu parçalar:

a) Mühendisliğin genel uygulamalarına ve hesap metotlarına göre, bütün hata çeşitleri göz önüne alınarak tasarımlanmış

b) Mekanik ve elektrik olarak iyi düzenlenmiş

c) Yeterli dayanıklılıkta ve uygun kalitede imal edilmiş ve d) Kusursuz malzemeden mamul olmalıdır.

Asbest gibi zararlı maddeler kullanılmamalıdır.

0.3.2 Asansör parçaları iyi bakım görmüş ve iyi çalışır durumda, özellikle, yıpranmış bile olsa gerekli ölçülerini muhafaza etmiş olmalıdır.

0.3.3 Asansör parçaları, önceden tahmin edilebilir çevre etkileri ve özel çalışma şartları asansörün güvenli çalışmasını etkilemeyecek şekilde seçilmeli ve yerleştirilmelidir.

0.3.4 Yük taşıyan parçaların tasarımlanması ile, beyan yükünün %0 ile %100’ü arasındaki bütün yükler için asansörün güvenli çalışması sağlanmalıdır.

0.3.5 Bu standardın elektrik güvenlik tertibatı ile ilgili kuralları, bu standarddaki tüm kuralları sağlayan bir elektrik güvenlik tertibatında arıza meydana gelme olasılığı (Madde 14.1.2.1.1. b)) hesaba katılmayası gerekmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

0.3.6 Kullanıcılar, asansörlerin kurallara uygun kullanımı sırasında, kendi ihmallerinden ve kasıtlı olmayan ancak dikkatsizce hareketlerinden zarar görmeyecek şekilde korunmalıdır.

0.3.7 Bir kullanıcı bazı durumlarda dikkatsiz bir hareket yapabilir. aynı anda iki dikkatsiz hareket ve/veya asansörün kullanma talimatının ihlali ihtimali göz önüne alınmamıştır.

0.3.8 Bakım çalışmaları sırasında, normal olarak kullanıcıların erişemeyeceği bir güvenlik tertibatı bilinçli olarak devre dışı bırakılıyorsa, asansörün güvenli çalışması garanti edilemez. Ancak kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bakım talimatına uygun olarak tamamlayıcı tedbirler alınmalıdır.