Asansörün durması sırasında bu cihazlardan birinin ana kontaklarının açmaması durumunda, en geç bunu takip eden hareket yönü değişiminde, asansörün yeniden harekete geçmesi engellenmiş olmalıdır.

12.4.2.3.2 Asansör motorunun, jeneratör gibi çalışması durumunda, freni çalıştıran elektrik cihazının motor tarafından beslenmesi mümkün olmamalıdır.

12.4.2.3.3 Fren bobinini besleyen elektrik enerjisinin kesilmesiyle birlikte fren, ilâve bir gecikme olmaksızın etkili olmalıdır.

Not - Fren bobininin klemenslerine doğrudan bağlı bir diyot veya kondansatör gecikme nedeni olarak düşünülmez.

12.4.2.4 Tahrik sisteminde bir elle kata getirme tertibatı varsa (Madde 12.5.1), fren elle açılabilmeli ve elle açma kolu bırakıldığında kendiliğinden kapanmalıdır.

12.4.2.5 Fren çeneleri veya pabuçlarının basıncı, basınç altında çalışan kılavuzlanmış yaylar veya ağırlıklarla sağlanmalıdır.

12.4.2.6 Bant frenlerin kullanılması yasaktır.

12.4.2.7 Fren balataları yanmaz malzemeden yapılmalıdır.

12.5 Acil durum çalıştırması

12.5.1 Kabinin, 400 N’yi geçmeyen beyan yükü ile birlikte, yukarı yönde hareket ettirilmesi için elle güç uygulanması gerekiyorsa, tahrik makinası, acil durum çalıştırması için bir el vasıtası (çark) ile donatılmalıdır. Kabini hareket ettirmek için bu vasıta, asansörün hareketi ile harekete geçebiliyorsa, pürüzsüz, çubuksuz teker şeklinde olmalıdır.

12.5.1.1 Bu vasıtalar yerlerinden çıkarılabiliyorsa, bunlar makina mekânı içinde kolaylıkla erişilebilir bir yere yerleştirilmelidir. Bu vasıtaların hangi makina ile ilgili olduğunun karıştırılma tehlikesi varsa, uygun bir şekilde işaretlenmelidir.

Bu vasıtalar yerinden çıkarılabilir veya makinadan sökülebilir ise, en geç, bu vasıta makinaya bağlanacağı zaman, Madde 14.1.2’ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı devreye sokulmalıdır.

12.5.1.2 Kabinin kilit açılma bölgesinde olup olmadığı kolaylıkla kontrol edilebilmelidir. Bu kontrol, örneğin, askı veya hız regülâtörü halatlarına işaretler konularak sağlanabilir.(ayrıca bkz Madde

6.6.2c))

12.5.2 Madde 12.5.1’de belirtilen kuvvet 400 N’dan büyükse, elektrikli elle kumanda tertibatı Madde

14.2.1.4’e uygun olarak sağlanmalıdır.

Bu vasıtalar, ilgili oldukları makina mekânında yer almalıdır:

- Makina dairesi (Madde 6.3),

- Makina dolabı (Madde 6.5.2) veya

- Acil durum ve deney panosu/panolarının üzeri (Madde 6.6).

12.6 Hız

Asansör kabini, şebeke gerilimi ve şebeke frekansı motor beyan gerilimi ve beyan frekansına eşit olduğunda beyan yükünün yarısıyla yüklü olarak seyir mesafesinin orta bölgesinde aşağı doğru hareket ederken, hızlanma ve yavaşlama periyotları hesaba katılmadan, beyan hızını % 5’ten fazla aşmamalıdır.9

Bu tolerans aşağıda belirtilen hızlara da uygulanabilir:

a) Seviyeleme (Madde 14.2.1.2.b));

b) Otomatik seviyeleme (Madde 14.2.1.2.c));

9 Yukarıdaki şartlarda hızın, kabin beyan hızından % 8’den düşük olmaması iyi bir uygulamadır