c) Bakım kumandası (Madde 14.2.1.3.d));

d) Elektrikli elle kumanda (Madde 14.2.1.4.e));

e) Yükleme rampası çalışması (Madde 14.2.1.5.c)).

12.7 Tahrik makinasının durdurulması ve durma durumunun denetlenmesi

Asansörün Madde 14.1.2‘ye göre bir elektrik güvenlik tertibatının çalışması ile durdurulması aşağıda belirtilen şekilde yapılmalıdır.

12.7.1 Şebekeden doğrudan beslenen alternatif veya doğru akım motorları

Besleme, kontakları motor devresinde seri bağlı, birbirinden bağımsız iki adet kontaktörle kesilmelidir. Đki kontaktörden birinin ana kontaklarının asansör durduğunda devreyi açmaması durumunda, en geç bunu takip eden hareket yönü değişiminde, asansörün yeniden harekete geçmesi engellenmiş olmalıdır.

12.7.2 Ward-leonard sistemli tahrik

12.7.2.1 Đkazın klasik elemanlarla beslenmesi

Đki bağımsız kontaktör:

a) Motor-jeneratör devresini, veya b) Jeneratör ikaz devresini, veya

c) Biri motor-jeneratör devresini, diğeri jeneratör ikaz devresini kesmelidir.

Đki kontaktörden birinin ana kontaklarının asansör durduğunda devreyi açmaması durumunda, en geç bunu takip eden hareket yönü değişiminde asansörün yeniden harekete geçmesi engellenmiş olmalıdır.

b) ve c) şıklarında, jeneratör alanının artık mıknatıslık etkisiyle motorun kontrolsuz hareketlerine neden olması engellenmelidir (meselâ: ters yönde mıknatıslama bağlantısı ile).

12.7.2.2 Đkazın statik elemanlarla beslenmesi ve kumandası

Aşağıdaki metotlardan biri kullanılmalıdır:

a) Madde 12.7.2.1’de belirtildiği şekilde devrenin kesilmesi;

b) Aşağıdaki elemanlardan oluşan bir devre sistemi:

1) Motor- jeneratör devresini veya jeneratör ikaz devresini kesen bir kontaktör.

Kontaktör bobini en az her hareket yönü değişiminden önce devre dışı kalmalıdır. Kontaktörün bırakmaması durumunda, asansörün yeniden hareket etmesi engellenmelidir, ve

2) Statik elemanlardaki enerji akışını kesen bir kumanda tertibatı, ve

3) Asansörün her duruşunda, enerji akışının kesilip kesilmediğini kontrol eden bir denetleme tertibatı.

Normal çalışmadaki duruşlarda, statik elemanlardaki enerji akışının kesilmesi etkili olmazsa, denetleme tertibatı kontaktörün devreyi açmasını sağlamalı ve asansörün yeniden hareket etmesini engellemelidir.

Jeneratör alanının artık mıknatıslık etkisiyle motorun kontrolsuz hareketlerine neden olması engellenmelidir

(meselâ: ters yönde mıknatıslama bağlantısı ile).

12.7.3 Alternatif veya doğru akım motorlarının statik elemanlarla beslenmesi ve kumandası

Aşağıdaki metotlardan biri kullanılmalıdır:

a) Đki bağımsız kontaktör motor akımını kesmelidir.

Đki kontaktörden birinin ana kontaklarının asansör durduğunda devreyi açmaması durumunda, en geç bunu takip eden hareket yönü değişiminde, asansörün yeniden hareket etmesi engellenmelidir.

b) Aşağıdaki elemanlardan oluşan bir devre sistemi:

1) Devreyi bütün kutuplarıyla kesen bir kontaktör.

Kontaktör bobini en az her hareket yönü değişiminden önce devre dışı kalmalıdır. Kontaktörün bırakmaması durumunda, asansörün yeniden hareket etmesi engellenmelidir, ve

2) Statik elemanlardaki enerji akışını kesen bir kumanda tertibatı, ve

3) Asansörün her duruşunda, enerji akışının kesilip kesilmediğini kontrol eden bir denetleme tertibatı.

Normal çalışmadaki duruşlarda, statik elemanlardaki enerji akışının kesilmesi etkili olmazsa, denetleme tertibatı kontaktörün devreyi açmasını sağlamalı ve asansörün yeniden hareket etmesini engellemelidir.