12.7.4 Madde 12.7.2.2.b.2, veya Madde 12.7.3.b.2’ye göre kumanda tertibatı ve Madde 12.7.2.2.b.3 veya Madde 12.7.3.b.3’e göre denetleme tertibatı, Madde 14.1.2.3’e uygun elektrik güvenlik devreleri olmak zorunda değildir.

Bu tertibat yalnız, Madde 12.7.3 a ile kıyaslanabilirliği sağlamak için Madde 14.1.1‘deki kuralları yerine getirdiğinde kullanılabilir.

12.8 Kısaltılmış stroklu tamponlar kullanıldığında makinanın yavaşlamasının denetlenmesi

12.8.1 Madde 10.4.3.2‘deki durumda, son duraklara varmadan önce bir yavaşlama kontrol tertibatı yavaşlamanın etkili olup olmadığını denetlemelidir.

12.8.2 Yavaşlamanın etkili olmaması durumunda, bu tertibat asansörün hızını, kabin veya karşı ağırlığın tampona çarptığı andaki hızın, tamponun tasarımlandığı hızı aşmayacağı ölçüde azaltmalıdır.

12.8.3 Yavaşlama kontrol tertibatı asansörün hareket yönünden bağımsız değilse, kabinin hareketinin istenilen hareket yönünde olup olmadığı bir tertibatla denetlenmelidir.

12.8.4 Yavaşlama kontrol tertibatı veya bunun elemanları makina dairesine konulmuşsa:

a) Bunlar, kabine doğrudan bağlantılı bir tertibatla tahrik edilmeli;

b) Kabin pozisyonu ile ilgili bilgi sürtünme tekeri, kayış veya senkron motorlar tarafından tahrik edilen cihazlara bağlı olmamalıdır;

c) Kabin pozisyonunu makina dairesine aktarmak için bant, zincir veya halat kullanılıyorsa, aktarma organının kopması veya gevşemesi durumunda, Madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı tahrik makinasını durdurmalıdır.

12.8.5 Bu tertibatın kumanda ve çalışmasının tasarımı, normal hız ayarlama sistemi ile birlikte Madde

14.1.2‘ye uygun bir yavaşlama kontrol tertibatı meydana getirmelidir.

12.9 Gevşek halat veya gevşek zincire karşı güvenlik aygıtları

Tamburlu veya zincirli asansörler, Madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatını çalıştıran bir gevşek halat/ zincir aygıtına sahip olmalıdır. Bu aygıt Madde 9.5.3 ‘te istenen tertibatın aynısı olabilir.

12.10 Motor hareket süresi sınırlayıcısı

12.10.1 Sürtünme tahrikli asansörler, aşağıdaki durumlarda tahrik tertibatının enerjisini kesen ve enerjisiz durumda tutan bir motor hareket süresi sınırlayıcısı ile donatılmalıdır:

a) Hareket komutu varken tahrik makinasının dönmemesi durumunda;

b) Kabin veya karşı ağırlık, aşağı yönde hareketleri sırasında halatların tahrik kasnağı üzerinde kaymasına neden olan bir engelle karşılaştıklarında.

12.10.2 Motor hareket süresi sınırlayıcısı, aşağıda verilen sürelerden küçük olanını geçmeyecek bir zaman içinde çalışmalıdır:

a) 45 saniye

b) En uzun seyir mesafesi için gerekli süreye en çok 10 saniye ilâve edilmesiyle bulunan süre. En uzun seyir mesafesi için gerekli süre 10 saniyeden az ise, bu süre en az 20 saniye olmalıdır.

12.10.3 Normal çalışmaya dönüş, ancak elle müdahale ile mümkün olmalıdır. Enerjinin kesilip tekrar gelmesi durumunda, makinanın hareketsiz konumda tutulması gerekli değildir.

12.10.4 Motor hareket süresi sınırlayıcısı, bakım kumandası veya elektrikli elle çalışma kumandası sırasında kabinin hareketini engellememelidir.

12.11 Makinaların korunması

Tehlikeli olabilecek, erişilebilir dönen makina parçaları için etkili korunma tedbirleri alınmalıdır. Bu durum özellikle aşağıda belirtilenler için geçerlidir:

a) Millerde bulunan kama ve vidalar;

b) Bantlar, zincirler, kayışlar;