c) Dişli çarklar ve zincir makaraları;

d) Çıkıntı yapan motor milleri;

e) Merkezkaç tipli hız regülâtörleri.

Madde 9.7‘ye uygun korumalı tahrik kasnakları, elle döndürme çarkları, fren tamburu ve tüm benzeri yuvarlak düzgün elemanlar yukarıdaki kapsamın dışındadır. Bu parçalar, en az kısmen sarı renge boyanmalıdır.

12.12 Duraklarda kabinin normal durması ve seviyeleme hassasiyeti

- Kabinin durma hassasiyeti ± 10 mm olmalıdır;

- ± 20 mm lik seviyeleme hassasiyeti korunmalıdır. Kabinin örneğin yükleme ve boşaltılma safhaları sırasında 20 mm aşılırsa, bu düzeltilmelidir.

13 Elektrik tesisat ve aksamı

13.1 Genel kurallar

13.1.1 Uygulama sınırları

13.1.1.1 Bu standardtaki elektrik tesisatı ve elektrik tesisatının aksamı ile ilgili kurallar aşağıdaki devrelere uygulanır:

a) Asansör kuvvet devresinin ana anahtarı ve buna bağlı devrelere;

b) Kabin aydınlatma devresinin anahtarı ve buna bağlı devrelere.

Asansör, bünyesinde elektrik donanımı bulunan bir makina gibi, bir bütün olarak düşünülmelidir.

Not - Elektrik besleme devreleriyle ilgili millî yönetmeliklerdeki kurallar anahtarların giriş klemenslerine kadar uygulanır. Bu kurallar makina dairesi, makara dairesi, asansör kuyusu ve kuyu alt boşluğundaki tüm aydınlatma ve priz tesisatına uygulanır.

13.1.1.2 Bu standardın, Madde 13.1.1.1‘de belirtilen anahtarlara bağlı devreler ile ilgili kuralları, asansörlerin özel şartlarını da hesaba katmak kaydıyla, mümkün olduğu kadar mevcut standardlara dayanmaktadır. Bu standardlar:

a) Milletlerarası düzeyde: IEC;

b) Avrupa düzeyinde ise: CENELEC standardlarıdır.

Bu standardlardan biri ne zaman kullanılsa, ilgili referanslarla birlikte, uygulama sınırları da belirtilir.

Tam bir bilgi verilmediği durumlarda, kullanılan elektrik teçhizatı, güvenlikle ilgili kabul görmüş kurallara uygun olmalıdır.

13.1.1.3 Elektromanyetik uyumluluk, EN 12015 ve EN 12016’da belirtilen kurallara uygun olmalıdır.

13.1.2 Makina ve makara mekânlarında doğrudan temasa karşı korunma, en az IP 2X koruma derecesine sahip mahfazalarla sağlanmalıdır.

13.1.3 Elektrik tesisatının yalıtım direnci (CENELEC HD 384.6.61 S1)

Yalıtım direnci, gerilim taşıyan her iletken ile toprak arasında ölçülmelidir. Yalıtım direncinin en küçük değerleri Çizelge 5‘ten alınmalıdır.

Çizelge 5

Elektrik devresinin anma gerilimi

V

Deney gerilimi (doğru akım) V

Yalıtım direnci

Küçük Gerilim SELV

250

≥0,25

≤500

500

≥0,5

> 500

1000

≥1,0