Elektrik devresinde elektronik elemanlar varsa, faz ve nötr iletkenleri ölçme sırasında birbirine bağlanmalıdır.

13.1.4 Kumanda ve güvenlik devrelerinde, iletkenler arasında veya iletken ile toprak arasındaki gerilimin alternatif akım efektif değeri veya doğru akım ortalama değeri 250 V’u aşmamalıdır.

13.1.5 Nötr iletkeni ve koruma iletkeni daima ayrı olmalıdır.

13.2 Kontaktör, yardımcı kontaktör, elektrik güvenlik devrelerine ait elemanlar

13.2.1 Kontaktör, yardımcı kontaktör

13.2.1.1 Ana kontaktörler, yani Madde 12.7‘ye göre tahrik makinasını durdurmak için gerekli olan kontaktörler,

EN 60947-4-1’de tarif edilen aşağıdaki kullanma sınıflarına uygun olmalıdır:

a) Alternatif akım motor kontaktörleri için: AC-3;

b) Doğru akım besleme kontaktörleri için : DC-3.

Bu kontaktörler ayrıca, anahtarlama işlemlerinin % 10’unu adımlı çalışma şeklinde gerçekleştirebilmelidir.

13.2.1.2 Taşıdıkları güç nedeniyle ana kontaktörleri çalıştırmak için yardımcı kontaktör kullanılıyorsa, bu yardımcı kontaktörler, EN 60947-5-1’de tarif edilen kullanma sınıflarına uygun olmalıdır:

a) Alternatif akım bobinlerine kumanda etmek için: AC-15;

b) Doğru akım bobinlerine kumanda etmek için : DC-13.

13.2.1.3 Gerek Madde 13.2.1.1‘e göre ana kontaktörler ve gerekse Madde 13.2.1.2‘ye göre yardımcı kontaktörler için, Madde 14.1.1.1’de belirtilen önlemlerin alındığı, aşağıdaki durumlarda kabul edilebilir:

a) Açar kontaklardan biri (normal durumda kapalı) kapandığında, bütün kapar kontaklar açık ise;

b) Kapar kontaklardan biri (normal durumda açık) kapandığında, bütün açar kontaklar açık ise.

13.2.2 Elektrik güvenlik devrelerinin elemanları

13.2.2.1 Madde13.2.1.2‘ye uygun yardımcı kontaktörlerin, bir güvenlik devresinde röle olarak kullanılması durumunda, Madde 13.2.1.3‘teki varsayımlar da uygulanmalıdır.

13.2.2.2 Kullanılan rölelerin yapısı itibarıyla, devreyi kesen ve devreyi kapatan kontaklar armatürün hiçbir konumunda aynı anda kapalı değillerse, armatürün tam olarak çekmeme ihtimali göz önüne alınmamalıdır (Madde 14.1.1.1 f).

13.2.2.3 Elektrik güvenlik devrelerinin (varsa) ardına bağlı olan elemanlar, yüzeysel kaçak yolu uzunlukları ve hava aralıkları yönünden (ayırma aralıkları yönünden değil) Madde 14.1.2.2.3‘teki kurallara uygun olmalıdır.

Bu kural, Madde 13.2.1.1, Madde 13.2.1.2 ve Madde 13.2.2.1‘de belirtilen cihazlara, EN 60947-4-1 ve

EN 60947-5-1 standardlarına uygun olmaları durumunda uygulanmaz. Baskı devre plâkaları için Çizelge H.1 (3.6) daki kurallar geçerlidir.

13.3 Motorlar ve diğer elektrik cihazlarının korunması

13.3.1 Ana şebekeye doğrudan bağlı motorlar kısa devreye karşı korunmalıdır.

13.3.2 Ana şebekeye doğrudan bağlı motorlar, bütün gerilim altındaki iletkenlerde beslemeyi kesen, elle tekrar kurulabilir tipte (Madde 13.3.3‘te belirtilen durum hariç) bir otomatik devre kesiciyle aşırı yüke karşı korunmalıdır.

13.3.3 Asansör motorundaki aşırı yükün belirlenmesi, motor sargılarındaki sıcaklık yükselmesi esasına göre yapıldığında, motorun beslemesinin kesilmesi Madde 13.3.6‘ya uygun olmalıdır.