bu anahtarın kullanılmasından kaynaklanabilecek tehlikelere dikkat çeken yazılı bir talimatla birlikte verilmelidir;

g) Anahtarla çalıştırılan güvenlik kontağının devreye girmesi ile:

1) Normal kumandaları etkisiz hale getirmelidir.

Kullanılan anahtarlama cihazları, anahtarla çalıştırılan kontak mekanizmasına doğrudan bağlı güvenlik kontakları değilse, Madde 14.1.1.1‘e göre bir arızanın meydana gelmesi durumunda, kabinin istenmeyen hareketlerinin önlenmesi için tedbirler alınmalıdır;

2) Kabinin hareketi, kumanda butonlarına ancak sürekli basılmak suretiyle mümkün olmalıdır. Bu butonların, hareket yönleri açıkça belirtilmiş olmalıdır;

3) Kendisi veya Madde 14.1.2’ye uygun başka bir elektrik anahtarı aşağıdaki elektrik cihazlarını devre dışı bırakmalıdır:

- Đlgili durak kapısının kilidinin elektrik güvenlik tertibatı;

- Đlgili durak kapısının kapalı olduğunu denetleyen elektrik güvenlik tertibatı;

- Yükleme rampası tarafındaki kabin kapısının kapalı olduğunu denetleyen elektrik güvenlik tertibatı;

h) Yükleme rampası hareketi kumandası, bakım kumandasının devreye girmesiyle devre dışı kalmalıdır;

i) Kabinde bir durdurma tertibatı bulunmalıdır (Madde 14.2.2.1 e).

14.2.2 Durdurma tertibatı

14.2.2.1 Aşağıda belirtilen yerlerde asansörü durdurmak ve asansörü, makina gücü ile çalışan kapılar dâhil, hizmet dışında tutan bir durdurma tertibatı bulunmalıdır:

a) Kuyu alt boşluğunda (Madde 5.7.3.4 a).

b) Makara dairesinde (Madde 6.7.1.5).

c) Kabin üstünde, kolay erişilen bir yerde, bakım ve kontrol personeline ait giriş noktasından en çok 1 m uzaklıkta. Giriş noktasından 1 m’den uzak olmamak kaydıyla, bakım kumandasının yakınına tesis edilen durdurma tertibatı (Madde 8.15) da kullanılabilir.

d) Bakım kumandası tertibatında (Madde 14.2.1.3 c).

e) Yükleme rampası kumandası olan asansörlerin kabininde (Madde 14.2.1.5 i). Durdurma tertibatı, yükleme rampası kumandasına sahip giriş yerinden 1 m mesafe içerisine yerleştirilmeli ve açık bir şekilde işaretlenmelidir (Madde 15.2.3.1).

f) Yakınında 1 m içinde doğrudan erişilebilir bir ana anahtar veya başka bir durdurma tertibatı yoksa, asansör tahrik makinasında.

g) Yakınında 1 m içinde doğrudan erişilebilir bir ana anahtar veya başka bir durdurma tertibatı yoksa,

deneypanosunda/panolarında(Madde6.6).

14.2.2.2 Durdurma tertibatı olarak Madde 14.1.2’ye uygun elektrik güvenlik tertibatı kullanılmalıdır. Bu anahtar iki konumlu ve yanlışlıkla çalışma konumuna getirilmeyecek bir yapıda olmalıdır.

14.2.2.3 Yükleme rampası kumandası olan kabinler haricinde kabinde durdurma tertibatı kullanılmamalıdır.

14.2.3 Alarm tertibatı

14.2.3.1 Gerektiğinde dışarıdan yardım istemek için, kabin içinde kolaylıkla fark edilebilir ve erişilebilir bir tertibat bulunmalıdır.

14.2.3.2 Bu tertibat, Madde 8.17.4‘te belirtilen acil durum aydınlatma besleme kaynağından veya eşdeğer bir besleme kaynağından beslenmelidir.

Not - Şehir telefon şebekesine bağlanması durumunda Madde 14.2.3.2 uygulanmayacaktır.

14.2.3.3 Bu tertibat, yardım edecek kişinin bulunduğu mahal ile sürekli iki yönlü haberleşmeyi sağlamalıdır. Haberleşme sisteminin çalıştırılmasından sonra, kabinde mahsur kalan kişinin başka bir işlem yapmasına gerek olmamalıdır.