14.2.3.4 Kabin içi ile acil durum çalışmasının yürütüldüğü yer arasında doğrudan sesli iletişimin mümkün olmadığı veya asansörün seyir mesafesinin 30 m’yi geçtiği durumlarda, kabin içi ile acil durum çalışmasının yürütüldüğü yer arasında Madde 8.17.4‘te belirtilen acil durum kaynağından beslenen bir dahili telefon sistemi veya benzeri tesis edilmelidir.

14.2.4 Öncelikler ve sinyaller

14.2.4.1 Elle açılan kapısı olan asansörlerde bir tertibat, kabinin durduktan sonra harekete geçmesini en az 2 saniye engellemelidir.

14.2.4.2 Kabine giren bir kimse kapı kapandıktan sonra, bir dış kumanda çağrısı etkili olmadan önce kumanda butonuna basmak için en az 2 saniyelik bir süreye sahip olmalıdır.

Bu şart toplamalı kumandalı asansörlere uygulanmaz.

14.2.4.3 Toplamalı kumandalı asansörlerde durakta bekleyen kişilere, duraktan kolayca görülebilen ışıklı bir sinyal ile asansörün bir sonraki hareket yönü gösterilmelidir.

Not - Asansör grupları için duraklarda kat göstergeleri tavsiye edilmez. Bununla beraber, kabinin kata gelişinin sesli bir sinyalle bildirilmesi tavsiye edilir.

14.2.5 Kabin yükünün kontrolü

14.2.5.1 Asansör, kabinin aşırı yüklenmesi durumunda, otomatik seviyeleme dahil kabinin normal harekete geçmesini önleyen bir tertibatla donatılmalıdır.

14.2.5.2 Beyan yükü, en az 75 kg olmak kaydıyla, % 10 dan fazla aşılırsa, kabinin aşırı yüklü olduğu kabul edilir.

14.2.5.3 Kabin aşırı yüklendiğinde;

a) Kullanıcılar kabin içindeki sesli ve/ veya görünür bir sinyal ile bilgilendirilmelidir;

b) Motor gücüyle tahrik edilen otomatik kapılar tam olarak açılmalıdır;

c) Elle çalışan kapılar kilitlenmemiş durumda kalmalıdır;

d) Madde 7.7.2.1 ve Madde 7.7.3.1’e uygun ön işlemler etkisiz duruma getirilmelidir.

15 Đkaz levhaları, işaretlemeler ve işletme talimatı

15.1 Genel kurallar

Bütün etiketler, ikaz levhaları ve işletme talimatı (gerekirse işaret ve semboller yardımıyla) silinmez, okunaklı ve kolay anlaşılabilir olmalıdır. Bunlar kolay görülebilir konumda, yırtılmaz dayanıklı bir malzemeden yapılmalı ve asansörün tesis edildiği ülke dilinde (veya, gerekirse birkaç dilde) yazılmış olmalıdır.

15.2 Kabin

15.2.1 Kabinde, asansörün beyan yükü kg olarak ve taşıyacağı insan sayısı belirtilmelidir. Taşıyacağı insan sayısı Madde 8.2.3‘e göre belirlenmelidir.

Đkaz levhası aşağıdaki gibi olmalıdır: “........kg .........KĐŞĐ”

Đkaz levhasında kullanılacak yazı karakterlerinin yüksekliği en az aşağıdaki değerlerde olmalıdır:

a) Büyük harfler ve sayılar için: 10 mm;

b) Küçük harfler için : 7 mm.

15.2.2 Kabinde imalâtçı firmanın adı ve asansör seri numarası belirtilmelidir.