15.2.3 Kabindeki diğer bilgiler

15.2.3.1 (varsa) Durdurma anahtarının tahrik elemanı kırmızı renkte olmalı ve durdurma konumunun karıştırılması riski olmayacak bir şekilde “DUR” kelimesiyle işaretlenmelidir.

Đmdat butonu (varsa), sarı renkli olmalı ve aşağıdaki sembolle belirtilmelidir:

Kırmızı ve sarı renkler diğer butonlarda kullanılmamalıdır. Bu renkler ancak, ışıklı çağrı kayıt sinyallerinde kullanılabilir.

15.2.3.2 Kumanda cihazları, görevlerine göre açık bir şekilde işaretlenmelidir. Bu amaçla özellikle aşağıdakilerin kullanılması tavsiye edilir:

a) Kumanda butonları için: -2, -1, 0, 1, 2, 3 vb. ;

b) (varsa) Kapıyı tekrar açma butonu için aşağıdaki sembol kullanılmalıdır:

15.2.4 Asansörün güvenlikle kullanılmasını sağlayan talimat, gerekli olduğu durumlarda kabinde bulunmalıdır. Bu husus özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

a) Yükleme rampası hareketi kumandası altında çalışan asansörlerde, bu çalışma şekli ile ilgili talimat;

b) Kendiliğinden anlaşılır değilse, telefon veya interkom ile ilgili kullanma talimatı;

c) Elle kapanan veya sürekli olarak bir butona basmak suretiyle kapanan kapıları olan kabinlerde, asansörü kullandıktan sonra kapıların kapanması gerektiğini bildiren talimat.

15.3 Kabin üstü

Kabin üstünde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

a) Durdurma anahtarının üstünde veya yakınında, durdurma konumunun karıştırılması riski olmayacak bir

şekilde “DUR” kelimesi;

b) Bakım kumandası anahtarının üstünde veya yakınında, “NORMAL” ve “BAKIM” kelimeleri;

c) Bakım kumandası butonlarının üstünde veya yakınında, hareket yönü işaretleri;

d) Korkuluk üzerinde uyarı levhası veya yazısı.

15.4 Makina ve makara mekanları

15.4.1 En az aşağıdaki bilgileri içeren bir ikaz levhası:

“Asansör makinaları - Tehlike

Yetkili olmayan giremez"

Makina veya makara mekânlarına giriş için kullanılan kapı veya döşeme kapaklarının (durak kapıları, acil durum kapıları ve deney panoları hariç) dış yüzlerine takılmalıdır.

Döşeme kapaklarının bulunması durumunda döşeme kapaklarını kullananları ikaz etmek için sürekli olarak görülebilir bir ikaz levhası bulunmalıdır:

"Düşmetehlikesi- Kapağıkapatınız"

15.4.2 Ana anahtar veya anahtarlar ile ışık anahtarının kolaylıkla farkedilmesini sağlayacak ikaz levhaları bulunmalıdır.

Bir ana anahtarın açılmasından sonra bazı kısımlar gerilim altında kalıyorsa (asansörler arasındaki bağlantılar, ışık devreleri vb.) bu belirtilmelidir.