g) Kabinde mahsur kalan kişilerin kurtarılması.

16.3.2 Bakım

Đşletme talimatı aşağıda belirtilen konularda bilgi vermelidir:

a) Asansör ve parçalarının güvenli bir şekilde çalışır durumda korunması için gerekli bakımlar

(bkz Madde 0.3.2);

b) Güvenli bir bakım için gerekli talimat.

16.3.3 Muayene ve deneyler

Đşletme talimatı aşağıda belirtilen konularda bilgi vermelidir:

16.3.3.1 Periyodik muayeneler

Asansörler devreye alındıktan sonra, iyi durumda olduklarının doğrulanması için periyodik muayene ve deneyler yapılmalıdır. Bu periyodik muayene ve deneyler Ek E’ye göre yapılmalıdır.

Çizelge A.1 ve Çizelge A.2’de listelenen güvenlik tertibatlarının fonksiyonel doğrulamasının asansörün normal çalıştırılması sırasında yapılamadığı yerlerde, talimat el kitabında, fonksiyonel doğrulamanın yapılabilmesi için bilgiler yer almalıdır.

16.3.3.2 Kaza veya önemli değişikliklerden sonra muayeneler

Bir kaza veya önemli değişikliklerden sonra, asansörlerin bu standarda uygun olduklarının doğrulanması için muayene ve deneyler yapılmalıdır. Bu muayene ve deneyler Ek E’ye göre yapılmalıdır.


Ek A

Elektrik güvenlik tertibatı listesi

Çizelge A.1 - Elektrik güvenlik tertibatı listesi

Madde

Kontrol edilen teçhizat

SIL

5.2.2.2.2

Bakım ve imdat kapıları ile bakım kapaklarının kapalı olduklarının denetlenmesi

2

5.7.3.4 a

Kuyu alt boşluğundaki durdurma tertibatı

2

6.4.3.1 b

Mekanik tertibatın faal dışı konumunun denetlenmesi

3

6.4.3.3 e

Bakım kapı ve kapılarının kapalı konumlarının denetlenmesi

2

6.4.4.1 e

Kuyu alt boşluğuna erişim sağlayan kapının anahtar kullanarak açılmasının

denetlenmesi

2

6.4.4.1 f

Mekanik tertibatın faal dışı konumunun denetlenmesi

3

6.4.4.1 g

Mekanik tertibatın faal konumunun denetlenmesi

3

6.4.5.4 a

Plâtformun tamamıyla geriye çekili konumda olduğunun denetlenmesi

3

6.4.5.5 b

Hareketli durdurucuların tamamıyla geriye çekili konumda olduğunun denetlenmesi

3

6.4.5.5 c

Hareketli durdurucuların tamamıyla dışarı çıkmış konumda olduğunun denetlenmesi

3

6.4.7.1 e

Giriş kapısının kapalı olduğunun denetlenmesi

2

6.4.7.2 e

Giriş kapısının kapalı olduğunun denetlenmesi

2

6.7.1.5

Makara dairesinde durdurma tertibatı

1

7.7.3.1

Durak kapılarının kilitlendiğinin denetlenmesi:

- Madde 7.7.4.2’ye uygun, otomatik çalışan durak kapıları

- Elle çalışan durak kapıları

2

3

7.7.4.1

Durak kapılarının kapalı olduklarının denetlenmesi

3

7.7.6.2

Kilitlenmeyen kapı paneli veya panellerinin kapalı olduklarının denetlenmesi

3

8.9.2

Kabin kapısının kapalı olduğunun denetlenmesi

3

8.12.4.2

Kabindeki imdat kapağı veya kapısının kilitlendiğinin denetlenmesi

2

8.15 b

Kabin üstündeki durdurma tertibatı

3

9.5.3

Đki halat veya iki zincir kullanılan askı tertibatında bir halat veya zincirin diğerine göre

anormal uzamasının denetlenmesi

1

9.6.1 e

Dengeleme halatlarının gerginliğinin denetlenmesi

3

9.6.2

Gergi makarasının sıçramasını engelleyen tertibatın denetlenmesi

3

9.8.8

Güvenlik tertibatının çalışmasının denetlenmesi

1

9.9.11.1

Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanma karşı koruma tertibatını faal hale

getirmeden aşırı hız tespiti

1

9.9.11.1

Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanma karşı koruma tertibatını faal hale

getirerek aşırı hız tespiti

2

9.9.11.2

Hız regülâtörünün işletme konumuna dönmesinin denetlenmesi

3

9.9.11.3

Hız regülâtörünün halatının gerginliğinin denetlenmesi

3

9.10.5

Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanma karşı koruma tertibatının

denetlenmesi

1

9.11.7

Kapılar açıkken kabinin istem dışı hareketinin tespiti

2

9.11.8

Kapılar açıkken kabinin istem dışı hareketine karşı koruma tertibatının

etkinleştirilmesinin denetlenmesi

1

10.4.3.4

Tamponların normal konumuna geri dönmesinin denetlenmesi

3

10.5.2.3 b

Kabin konumunu aktaran tertibatın gergin durumda olduğunun denetlenmesi (sınır

güvenlik kesicileri)

1

10.5.3.1 b

2

Sürtünme tahrikli asansörlerde sınır güvenlik kesicileri

1

11.2.1 c

Kabin kapısının kilitlendiğinin denetlenmesi

2

12.5.1.1

Elle acil durum çalıştırması için yerinden çıkarılabilir vasıtaların (el çarklarının)

yerlerinin denetlenmesi

1

12.8.4 c

Yavaşlama kontrol tertibatıyla ilgili olarak kabin konumunu aktaran bağlantı organının

gerginliğinin denetlenmesi

2

12.8.5

Kısaltılmış stroklu tamponların kullanılmasında yavaşlamanın denetlenmesi

2

12.9

Pozitif tahrikli asansörlerde halat veya zincirlerin gevşemesinin denetlenmesi

2