Çizelge A.1 - Elektrik güvenlik tertibatının listesi(Devamı)

13.4.2

Ana anahtarın (şalterin) bir kontaktörle dolaylı çalıştırılması

2

14.2.1.2 a)

2)

Seviyeleme, otomatik seviyelemenin denetlenmesi

2

14.2.1.2 a

3

Kabin konumunu aktaran tertibatın gergin durumda olduğunun denetlenmesi

(Seviyeleme, otomatik seviyeleme)

2

14.2.1.3 c

Bakım için durdurma tertibatı

3

14.2.1.5 b

Yükleme rampası hareketi kumandasında kabin hareketinin sınırlanması

2

14.2.1.5 i

Yükleme rampası hareketi durdurma tertibatı

2

14.2.2.1 f

Asansör tahrik makinası durdurma tertibatı

2

14.2.2.1 g

Acil durum ve deney panosunda/panolarında durdurma tertibatı

2

Silinmiş metin

Çizelge A.2 - Programlanabilir elektronik sistemler (PESSRAL) ile birlikte kullanıldığında güvenlik fonksiyonu sınıflandırılmasına tabi tutulması gereken elektrikli güvenlik tertibatları.

Madde

Kontrol edilen teçhizat

SIL

14.2.1.3

Bakım kumandası anahtarı

3

14.2.1.4

Elektrikli elle kumanda anahtarı

3

14.2.1.5 g) 3)

Yükleme rampası hareketi kumandasında anahtarlı güvenlik kontağı pozisyonu

2

Not - Çizelge A1 ve Çizelge A2’deki sınıflandırma yalnızca programlanabilir elektronik sistemler (PESSRAL) kullanıldığında uygulanır. Bu sınıflandırma, güvenlik kontakları veya devreleri için bir risk sınıflandırılması olmayıp,sınıflandırma karşılık gelen elektrikli güvenlik tertibatında kullanılması gereken PESSRAL güvenlik bütünlüğü seviyesini tanımlamak için kullanılmıştır.