Ek C (Bilgi için)


C.1 Giriş


Teknik belge dosyası


Ön muayenede verilecek teknik belge dosyası, tamamen veya kısmen aşağıdaki bilgi veya belgeleri kapsayabilir:

C.2 Genel

a) Asansörü yapan firmanın, mal sahibi ve/veya kullanıcının isim ve adresleri;

b) Tesisin bulunduğu yerin adresi;

c) Cihazların tipi, beyan yükü, beyan hızı, taşıyacağı insan sayısı;

d) Seyir mesafesi, durak sayısı;

e) Kabin ve karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının kütleleri;

f) Makina ve (varsa) makara mekânlarına giriş şekli.

C.3 Teknik detay ve planlar

Makina, makara ve teçhizat mekânları dâhil olmak üzere asansör tesisini anlamak için gerekli plân ve kesitler.

Bu planların yapısal detayları vermesi gerekmemekle birlikte, planlar bu standarda uygunluğun kontrolüne imkân vermek için gerekli olan ve özellikle aşağıdaki bilgileri içermelidir:

a) Kuyu üst boşluğu ve kuyu alt boşluğundaki güvenlik mekânları (Madde 5.7.1, Madde 5.7.2, Madde

5.7.3.3).

b) Kuyu altında bulunan ulaşılabilecek mekanlar (Madde 5.5);

c) Kuyu alt boşluğuna giriş (Madde 5.7.3);

d) Gerekliyse (Madde 12.2.4.1), kaldırıcılar için koruma tedbirleri;

e) Konsonların tespiti için öngörülen delikler;

f) Tahrik makinası ve belli başlı teçhizatın yerleştirme planıyla birlikte, makina mekânlarının vaziyet planı ve ana ölçüleri. Havalandırma delikleri. Bina ve kuyu tabanına gelen reaksiyon kuvvetleri;

g) Makina mekânlarına giriş (Madde 6.2);

h) (varsa) Makara mekânlarının vaziyet planı ve ana ölçüleri, kasnakların konum ve ölçüleri;

i) Makara mekânlarındaki diğer teçhizatın yerleştirme planı;

j) Makara mekânlarına giriş (Madde 6.7.1.3);

k) Durak kapılarının düzeni ve ana boyutları (Madde 7.3). Birbirine benzer olmaları ve durak arası mesafelerinin belirtilmesi durumunda bütün kapıları göstermeye gerek yoktur;

l) Bakım kapıları, bakım kapakları ve imdat kapılarının düzeni ve boyutları (Madde 5.2.2);

m) Kabin ve girişlerinin boyutları (Madde 8.1, Madde 8.2);

n) Eşik ve kabin kapısından kuyu duvarı iç yüzeyine kadar olan mesafeler (Madde 11.2.1, Madde 11.2.2);

o) Madde 11.2.3‘te belirtildiği şekilde ölçülen kapalı kabin ve durak kapısı arasındaki yatay mesafe;

p) Askı elemanlarının ana karakteristikleri; güvenlik katsayısı, halatlar(sayısı, çapı, yapısı, kopma yükü), zincirler(cinsi, yapısı, bakla boyu, kopma yükü), dengeleme halatları (mevcutsa).

q) Güvenlik katsayısının hesaplanması (Ek N)

r) Hız regülâtörü halatının ve/veya güvenlik halatının ana karakteristikleri: çapı, yapısı, kopma yükü, güvenlik katsayısı

s) Kılavuz rayların hesapları ve boyutları; kayma yüzeylerinin boyutları ve işlenme şekilleri (çekilmiş, frezelenmiş, taşlanmış);

t) Doğrusal karakteristikli enerji depolayan tipteki tamponların hesaplanması ve boyutları.

C.4 Elektrik kumanda şemaları

Elektrik kumanda şemaları:

- Güç devreleri ve

- Elektrik güvenlik tertibatına bağlı devreleri kapsamalıdır.

Bu diyagramlar açık olmalı ve CENELEC sembolleri kullanılmalıdır.

C.5 Uygunluğun doğrulanması

Güvenlik elemanlarının tip kontrol belgelerinin kopyaları.

Gerekli ise diğer parçaların belge kopyaları (halatlar, zincirler, patlamaya karşı korunmuş cihazlar, cam, vb.). Güvenlik tertibatının imalâtçı firmanın talimatı doğrultusunda ayarlandığına dair belge ve kaymalı güvenlik tertibatındaki yayların basınç hesapları.