Ek D

Asansör hizmete alınmadan önce yapılan muayene ve deneyler

Asansörler hizmete alınmadan önce aşağıdaki muayene ve deneyler yapılmalıdır:

D.1 Muayeneler

Bu muayeneler özellikle aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

a) Bir ön muayenenin yapılmış olması durumunda, Ek C'ye uygun olarak verilen belgelerle yapılan tesisin mukayesesi;

b) Her durumda, bu standardla ilgili kuralların yerine getirildiğinin doğrulanması;

c) Bu standardda ilgili özel kural bulunmayan parçaların, tekniğin genel olarak kabul edilen kurallarına uygun olarak yapıldığının gözle kontrolü;

d) Tip kontrolüne gerek duyulan parçaların muayene belgelerindeki bilgilerle asansörün karakteristiklerinin mukayesesi.

D.2 Deney ve doğrulamalar

Deney ve doğrulamalar aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

a) Durak kapılarının kilitleme tertibatı (Madde 7.7);

b) Elektrik güvenlik tertibatı (Ek A);

c) Askı elemanları ve bağlantıları:

Askı elemanlarının karakteristiklerinin, dosyada bulunan belgelere uygunluğu doğrulanmalıdır

(Madde 16.2 a);.

d) Fren tertibatı (Madde 12.4);

Deney, beyan yükünün % 125’i ile yüklü kabin aşağı yönde hareket ederken motora ve frene giden enerjinin kesilmesi suretiyle yapılmalıdır;

e) Akım veya güç ile hızın ölçülmesi (Madde 12.6);

f) Elektrik tesisatı:

1) Farklı devrelerin yalıtım dirençlerinin ölçülmesi (Madde 13.1.3). Bu ölçümler için bütün elektronik aksam devreden ayrılmalıdır.

2) Makina mekânlarındaki topraklama klemensi ile arıza durumunda gerilim altında kalabilecek çeşitli

asansör parçaları arasındaki iletken bağlantının kontrolü;

g) Sınır güvenlik kesicilerinin çalışması (Madde 10.5);

h) Tahrik yeteneğinin kontrolü (Madde 9.3):

1) Tahrik makinasının en sert frenleme etkisiyle birden fazla durma denemesi ile tahrik yeteneğinin kontrolü yapılır. Her denemede kabin tam olarak durmalıdır;

Bu deney:

a) Seyir mesafesinin üst kısımlarında, boş kabin yukarı çıkarken;

b) Seyir mesafesinin alt kısımlarında, % 125 beyan yükü ile yüklü kabin aşağı inerken yapılmalıdır;

2) Karşı ağırlık tam kapalı tamponlar üstünde oturduğunda, boş kabinin yukarı kaldırılamayacağı kontrol edilmelidir;

3) Karşı ağırlık dengelemesinin asansör imalâtçısının verdiği değerlere uygunluğu kontrol edilmelidir;

bu kontrol aşağıda belirtilenlerle birlikte akım ölçümleri vasıtasıyla yapılabilir:

a) Alternatif akım motorlarında hız ölçümleriyle;

b) Doğru akım motorlarında gerilim ölçümleriyle;

i) Hız regülâtörü:

1) Hız regülâtörünün devreye girdiği hız, kabin (Madde 9.9.1 ve Madde 9.9.2), karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının (Madde 9.9.3) iniş hareketindeki dönme yönünde kontrol edilmelidir;

2) Madde 9.9.11.1 ve Madde 9.9.11.2'de belirtilen elektrik güvenlik tertibatının (şalterlerin) çalışması her iki hareket yönünde de kontrol edilmelidir;

j) Kabin güvenlik tertibatı (Madde 9.8):

Güvenlik tertibatının devreye girdiği anda absorbe edebileceği enerji Ek F.3’e göre doğrulanmış olmalıdır. Hizmete alınmadan önce yapılan deneyin amacı, montajın doğruluğu, ayarın doğru yapıldığı ve kabin, güvenlik tertibatı, kılavuz raylar ve kılavuz rayların binaya bağlantılarından oluşan bütünün sağlamlığını kontrol etmektir.