Deney, gereken yükün kabin tabanına eşit olarak dağıtıldığı asansör kabini aşağı yönde hareket ederken, tahrik motoru enerjili durumda ve fren açıkken yapılmalı ve halatların kayması veya gevşemesi anına kadar sürmelidir.

Ayrıca aşağıdaki şartlar geçerlidir:

1) Anî frenlemeli ve anî frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatı:

Kabin beyan yükü ile yüklü ve beyan hızıyla hareket ederken güvenlik tertibatı devreye sokulmalıdır;

2) Kaymalı güvenlik tertibatı:

Kabin %125 beyan yükü ile yüklü ve beyan hızı veya daha düşük bir hızla hareket ederken güvenlik tertibatı devreye sokulmalıdır.

Deney beyan hızından daha düşük bir hızla yapıldığında imalâtçı, tip kontrolü yapılan kaymalı güvenlik tertibatının, dinamik olarak kabine bağlanmış durumdaki davranışını gösteren eğrileri hazır bulundurmalıdır.

Deneyden sonra, asansörün normal çalışmasını engelleyebilecek hiçbir bozulmanın olmadığı araştırılmalıdır. Gerekliyse sürtünme parçaları değiştirilebilir. Gözle muayene yeterli kabul edilir.

Not - Deneyin, bir durak kapısı hizasında yapılması tavsiye edilir. Böylece yükün burada boşaltılması ve güvenlik tertibatının kolaylıkla devreden çıkarılması sağlanır;

k) Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının güvenlik tertibatı (Madde 9.8):

Güvenlik tertibatının devreye girdiği anda absorbe edebileceği enerji Ek F.3’e göre doğrulanmış olmalıdır. Hizmete alınmadan önce yapılan deneyin amacı, montajın doğruluğu, ayarın doğru yapıldığı ve karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı, güvenlik tertibatı, kılavuz raylar ve kılavuz rayların binaya bağlantılarından oluşan bütünün sağlamlığını kontrol etmektir.

Deney, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı aşağı yönde hareket ederken, tahrik motoru enerjili durumda iken yapılmalı ve halatların kayması veya gevşemesi anına kadar sürmelidir.

Ayrıca aşağıdaki şartlar geçerlidir:

1) Hız regülâtörü veya güvenlik halatıyla çalıştırılan anî frenlemeli ve anî frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatı:

Kabin boş ve beyan hızıyla hareket ederken güvenlik tertibatı devreye sokulmalıdır;

2) Kaymalı güvenlik tertibatı:

Kabin boş ve beyan hızı veya daha düşük bir hızla hareket ederken güvenlik tertibatı devreye sokulmalıdır.

Deney beyan hızından daha düşük bir hızla yapıldığında imalâtçı, tip kontrolü yapılan kaymalı güvenlik tertibatının, dinamik olarak karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı bağlanmış durumdaki davranışını gösteren eğrileri hazır bulundurmalıdır.

Deneyden sonra, asansörün normal çalışmasını engelleyebilecek hiçbir bozulmanın olmadığı araştırılmalıdır. Gerekliyse sürtünme parçaları değiştirilebilir. Gözle muayene yeterli kabul edilir;

l) Tamponlar (Madde 10.3, Madde 10.4): Deneyler aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

1) Enerjiyi depolayan tipte tamponlar:

Beyan yükü ile yüklü kabin, tampon veya tamponların üstüne oturtulmalı ve halatlar gevşetilerek, tampon strokunun Ek C.3 ve Ek C.5‘e göre hazırlanan belgelerdeki bilgilere uygun olup olmadığı araştırılmalıdır.

2) Geri dönüş hareketi tamponlanmış enerji depolayan veya enerji harcayan tipte tamponlar:

Beyan yükü ile yüklü kabin veya karşı ağırlık beyan hızı ile veya yavaşlama kontrol tertibatının (Madde 10.4.3.2) bulunduğu stroku kısaltılmış tamponlarda tampon strokunun hesaplanmasına esas olan hız ile tampona çarptırılır.

Deneyden sonra, asansörün normal çalışmasını engelleyebilecek hiçbir bozulmanın olmadığı araştırılmalıdır. Gözle muayene yeterli kabul edilir;

m) Alarm tertibatı (Madde 14.2.3): Çalışma deneyi yapılır;