n) Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı (Madde 9.10):

Boş kabin en az beyan hızıyla yukarı yönde hareket ederken yalnız bu tertibatın kullanılmasıyla durdurularak deney yapılmalıdır.

o) Aşağıdaki cihazların (mevcutsa),fonksiyonel deneyleri:

- Kabinin hareketini önlemek için mekanik tertibat (Madde 6.4.3.1).

- Kabini durdurmak için mekanik tertibat (Madde 6.4.4.1). Güvenlik tertibatının mekanik tertibat olarak kullanıldığı durumlara özellikle dikkat edilmelidir, örneğin, kabin, boşken ve acil durum çalıştırma hızında seyir ederken.

- Plâtform (Madde 6.4.5).

- Kabini sabitlemek için mekanik tertibat veya hareketli durdurucular (Madde 6.4.5.2).

-Acil durum çalışması ve deney işlemleri için tertibat (Madde 6.6)

¾ Kabinin durakta durması ve seviyeleme hassasiyeti (Madde 12.12);

¾ Kabinin durma hassasiyetinin, ara katlarda her iki yönde ve bütün duraklarda Madde 12.12 ile uyumlu olduğu onaylanmalıdır;

¾ Yükleme ve boşaltma sırasında Madde 12.12 ye göre kabinin seviyeleme hassasiyetini koruduğunu onayla. Bu onaylama, en elverişsiz katta yapılmalıdır.

p) Kabinin istem dışı hareketine karşı koruma tertibatı (Madde 9.11)

Tip kontrolu, koruma tertibatının fonksiyonelliğini göstermektedir. Devreye almadan önce yapılan deneyin amacı algılama ve durdurma elemanlarını kontrol etmektir.

Deney kuralları

Asansörün durdurulmasıyla ilgili yapılan deneylerde, yalnızca Madde ( 9.11 ) de tanımlanan koruma tertibatının durdurma elemanı kullanılmalıdır.Deney:

- tip kontrolunun gerektirdiği şekilde koruma tertibatının durdurma elemanının tetiklenmesinin doğrulanmasından meydana gelir;

- örneğin tip deneyi sırasında tanımlandığı gibi, önceden ayarlanmış bir hızla (denetleme hızı vs) boş kabini yukarı yönde hareket ettirerek kuyunun üst kısmında ( bir kattan, en üst uca) ve tamamen yüklü kabini aşağı yönde hareket ettirerek kuyunun alt kısmında (bir kattan, en alt uca)yapılır.

Tip kontrolunda tanımlandığı gibi bu deney istemdışı hareket mesafesinin Madde 9.11.5’te verilen değeri aşmayacağını onaylamalıdır.

Koruma tertibatı otomatik denetlemeye (Madde 9.11.3) ihtiyaç duyarsa, onun çalışması kontrol edilmelidir.

Not - Koruma tertibatının durdurma elemanının durak katlarında da elemanları varsa, bu deneyin, o katlar için tekrar edilmesi gerekli olabilir.