Ek F

Güvenlik elemanları, uyumluluğun doğrulanması için deney işlemleri

F.0 Giriş

F.0.1 Genel kurallar

F.0.1.1 Bu standard çerçevesinde deney lâboratuvarının hem deney uygulamasını, hem de belgelendirme işlemini yetkili bir kuruluş olarak üstlendiği kabul edilmektedir. Yetkili kuruluş olarak, bir imalâtçının onaylanmış toplam kalite güvence sistemine sahip kuruluşu da geçerlidir. Belli durumlarda deney lâboratuvarı ve belgelendirme işlemi için yetkili kuruluşlar ayrı olabilir. Bu durumlarda idari prosedür bu ekte belirtilenden farklı olabilir.

F.0.1.2 Tip kontrolu ile ilgili müracaat, bu parçayı imal eden firma veya yetkili temsilcisi tarafından yetkili deney lâboratuvarlarına yapılmalıdır.

Not - Deney lâboratuvarı gerekli, dokümanları üç nüsha olarak isteyebilir. Lâboratuvar ayrıca, inceleme ve deneyler için gerekli olduğu durumlarda tamamlayıcı bilgiler isteme yetkisine sahiptir.

F.0.1.3 Kontrol için gerekli numunelerin gönderilmesi, lâboratuvar ile müracaat eden firma arasında yapılan anlaşma doğrultusunda yapılır.

F.0.1.4 Müracaatta bulunan firma yetkilisi deneylerde hazır bulunabilir.

F.0.1.5 Tip kontrol belgesi ile ilgili parçalardan birinin tüm kontrollarının yapılması ile görevlendirilmiş lâboratuvarın elinde, bazı deney veya kontrollar için uygun araçlar bulunmaması durumunda, lâboratuvar bu kontrolları kendi sorumluluğu altında başka bir lâboratuvara yaptırabilir.

F.0.1.6 Ölçü cihazlarının doğruluğu, özel bir değer belirtilmedikçe aşağıdaki toleranslar dahilinde ölçümlerin yapılmasına izin vermelidir:

a) ± %1 kütleler, kuvvetler, mesafeler, hızlar;

b) ± %2 hızlanma ve yavaşlama ivmeleri;

c) ± %5 gerilimler, akımlar;

d) ± %5 sıcaklıklar C°;

e) kaydedici cihazlar, 0,01 saniye süresinde değişen sinyalleri algılayabilmelidir.

F.0.2 Tip kontrol belgesi formu örneği

Tip kontrol belgesi örnek formdaki bilgileri içermelidir.