Deneyden sonra:

a) Gövdenin ve kavrama elemanlarının sertliği, başvuruda bulunan kişinin verdiği orijinal değerlerle karşılaştırılmalıdır. Özel durumlarda başka analizler de yapılabilir;

b) Kırılma olmadığı takdirde, deformasyon ve diğer değişiklikler kontrol edilmelidir. (meselâ: çatlaklar, çenelerdeki deformasyon veya aşınma, yakalama yüzeylerinin görünümü);

c) Gerektiğinde deformasyon ve kırılma yerlerinin tespiti için güvenlik tertibatı gövdesinin, çenelerin ve kılavuz rayların fotoğrafları çekilmelidir.

F.3.2.3 Dokümanlar

F.3.2.3.1 Đki adet diyagram çizilmelidir:

a) Birincisi kuvvetin fonksiyonu olarak kat edilen mesafeyi;

b) Diğeri ise gövdenin deformasyonunu göstermelidir. Bu diyagram, birinci diyagramla ilgi kurulabilecek bir

şekilde düzenlenmelidir.

F.3.2.3.2 Güvenlik tertibatının kapasitesi kuvvet-yol diyagramındaki alanın integrasyonuyla bulunmalıdır. Göz önüne alınması gereken diyagram alanları:

a) Kalıcı bir deformasyon meydana gelmediyse, alanın tümü;

b) Kalıcı bir deformasyon ve kırılma meydana geldiyse:

1) Esneklik sınırına kadar olan alan veya

2) En büyük kuvvete kadar olan alandır.

F.3.2.4 Đzin verilebilir toplam kütlenin hesaplanması

F.3.2.4.1 Güvenlik tertibatınca absorbe edilebilen enerji

Madde 9.9.1‘e göre hesaplanan hız regülâtörü en büyük devreye girme hızından, serbest düşme yüksekliği aşağıdaki şekilde hesaplanır:

v2

h = 1 +0,1 +0,03 (m)

2 ×gn

Burada;

v1 = hız regülâtörünün cevap verme hızı (m/s);

gn = standard yerçekimi ivmesi (m/s²);

0,10 m : cevap verme gecikmesi sırasında kat edilen yola tekabül eder;

0,03 m : kavrama elemanlarıyla kılavuz ray arasındaki açıklığın kapanması sırasında kat edilen yola tekabül eder.

Güvenlik tertibatınca absorbe edilebilen toplam enerji:

2 × K = ( P + Q)1 × gn × h

ve buradan:


( P + Q)1 =


2K

gn × h


bulunur.


Burada:

(P+Q)1 : Đzin verilen kütle (kg);

P : Boş kabin ve kabine asılı parçaların, meselâ: kabin bükülgen kablosunun kabin tarafından

taşınan kısmı ve varsa dengeleme halatları/ zincirlerinin vb. kütlelerinin toplamı (kg);

Q : Beyan yükü (kg);

K, K1, K2 : Güvenlik tertibat bloğu tarafından absorbe edilebilen enerji (J) (Diyagramdan hesaplanan)

dir.