− Lamine cam (laminated glass) (verre feuilleté) (Verbundsicherheitsglas VSG):2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin plastik bir madde ile birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı.

− Makara dairesi (pulley room) (local des poulies) (Rollenraum):tahrik makinasının bulunmadığı, ancak makaraların bulunduğu, hız regülâtörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda.

− Makina dairesi (machine room) (local des machines) (Triebwerksraum): Makina veya makinaların ve/veya ilgili donanımın bulunduğu oda.

− Otomatik seviyeleme (re-levelling) (isonivelage) (Nachstellen):Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.

− Oturma tertibatı (pawl device) (dispositiv à taquet) (Aufsetzvorrichtung):Kabinin aşağı yönde istenmeyen hareketlerini frenlemeye ve sabit durdurucularla kabini tutmaya yarayan mekanik bir tertibat.

− Seviyeleme (levelling) (nivelage) (Einfahren):Durak seviyesinde durma hassasiyetini iyileştiren bir sistem.

− Tahrik makinası (lift machine) (machine) (Triebwerk).

Pompa, pompa motoru ve kumanda valflarından oluşan, asansörün hareket etmesini ve durmasını sağlayan birim.

− Tam yük basıncı (full load pressure) (pression à pleine charge) (Druck bei Vollast):Kabin beyan yükü ile yüklü ve en üst durakta duruyorken kaldırıcıya doğrudan bağlı olan hidrolik sistemi etkileyen statik basınç.

− Tampon (buffer) (amortisseur) (puffer):Hidrolik veya yaylarla (veya benzeri tertibatla) frenlemeyi sağlayan, hareket yolu sonundaki esnek bir durdurucu engel.

− Tek yönlü debi sınırlama valfı (one way restrictor) (clapet freineur) (Drossel-Rückschlagventil): Hidrolik akışını bir yönde serbest bırakan, diğer yönde sınırlı izin veren valf.

− Tek yönde etkili kaldırıcı (single acting jack) (vérin à simple effet) (einfachwirkender Heber):Sıvı basıncının bir yönde hareketi sağladığı ve diğer yönde hareketi yer çekimi etkisinin sağladığı bir kaldırıcı.

− Yolcu (passenger) (usager) (Fahrgast): Asansör ile taşınan herhangi bir şahıs.

− Yük asansörü (goods passenger lift) (ascenseur de charge)3) (Lastenaufzug): Genellikle insan refakatinde yük taşınması için öngörülen asansör.

3) “ascenseur de charge” deyimi, standardın Fransızca baskısına, CEN’in üç resmi dilindeki metnin harmonize edilmesi ve basitleştirilmesi amacıyla eklenmiştir. Başka ve özel bir asansör türünü tanımlamaz.