4 Birimler ve semboller

4.1 BirimlerKullanılan birimler, Uluslararası Birimler Sistemi’nden (SI) seçilmiştir.

4.2 SembollerSemboller, kullanıldıkları formüllerde açıklanmıştır.

5 Asansör kuyusu

5.1 Genel hükümler

5.1.1 Bu maddedeki kurallar, bir veya daha fazla kabinli asansör kuyuları ile ilgilidir.

5.1.2 Bir asansörün dengeleme ağırlığı, kabin ile aynı asansör kuyusunda bulunmalıdır.

5.1.3 Bir asansörün kaldırıcıları, kabininin bulunduğu asansör boşluğunda bulunmalıdır. Kaldırıcılar kuyu zemininin içine veya başka hacimlere sarkabilir.

5.2 Asansör kuyusu duvarları

5.2.1 Her asansör kuyusu

a) Duvar, kuyu tabanı ve kuyu tavanı ile veya b) Yeterli serbest hacim

ile çevrilmiş olmalıdır.

5.2.1.1 Tamamen kapalı asansör kuyusu

Bir binanın içinde, yangının yayılmasına karşı korunmak için asansör kuyusu gerekliyse, bu kuyu tamamen deliksiz duvar, kuyu tabanı ve kuyu tavanı ile çevrilmiş olmalıdır.

Kabul edilebilir açıklıklar sadece şunlardır:

a) Durak kapıları açıklıkları;

b) Muayene ve imdat kapıları ile muayene kapaklarının açıklıkları;

c) Yangın esnasında gaz ve dumanın çıkması için yapılmış menfezlerin açıklıkları;

d) Havalandırma açıklıkları;

e) Asansör kuyusu ile makina ve makara daireleri arasındaki sabit delikler;

f ) Madde 5.6’ya göre asansörler arasındaki tel kafesli bölmelerdeki açıklıklar.

5.2.1.2 Kısmen kapalı asansör kuyusu

Bir binanın içinde, yangının yayılmasına karşı korunmak için asansör kuyusu gerekli değilse, (meselâ büyük galeri veya avlulardaki, kulelerdeki panorama asansörleri), bu kuyu aşağıdaki kuralların yerine getirilmesi

kaydıyla tamamen kapalı olmak zorunda değildir.

a) Normal olarak insanların girebileceği yerlerde duvarlar aşağıda belirtilen durumlar için yeterli yükseklikte olmalıdır:

− Asansörün hareketli kısımları, şahıslar için tehlike yaratmamalıdır;

− Şahısların doğrudan veya elde tutulan cisimlerle asansörün güvenli çalışmasına müdahale etmesi engellenmelidir.

Duvarların yüksekliği, Şekil 1 ve Şekil 2’ye uygun olarak aşağıdaki kurallar yerine geldiğinde yeterli

sayılır:

1) Durak kapılarının olduğu kenarlarda en az 3,5 m;

2) Diğer kenarlarda en az 2,5 m ve buna ek olarak asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe en az 0,5m.

Asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe 0,5 m den fazla ise, 2,5 m değeri, asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe 2,0 m olduğunda en az 1,1 m olacak şekilde tedricen azaltılabilir;

b) Duvarlar deliksiz olmalıdır;

c) Duvarlar koridor, galeri veya merdiven kenarından en fazla 0,15 m mesafede olmalıdır (Şekil 1);

d) Başka cihazların, asansörün çalışmasını etkilememesi için gerekli önlemler alınmalıdır (Madde 5.8 b ve

Madde 16.3.1 c);

e) Bina dış cephesinden tırmanan asansörler gibi dış hava etkilerine açık olan asansörlerde özel önlemler alınmalıdır (Madde 0.3.3).