Burada;

P = Boş kabin ve kabine asılı parçaların, meselâ kabin bükülgen kablosunun kabin tarafından taşınan kısmı ve varsa dengeleme halatları/zincirlerinin vb. kütlelerinin toplamı (kg),

gn = Standard yerçekimi ivmesi ( 9.81 m/s2 ),

q = Denge katsayısı (Madde G.2.4)

dir.

5.3.2.4 Kuyu alt boşluğu tabanı, her bir kaldırıcının altında, kaldırıcıyı etkileyen yük ve kuvvetleri (N)

taşıyabilmelidir.

5.3.3 Kuyu tavanının dayanımı

Madde 6.3.1 ve Madde 6.4.1 de belirtilen kurallardan bağımsız olarak kılavuz rayların asılı olması

durumunda askı noktaları en azından Madde G.5.1 de belirtilen yük ve kuvvetlere dayanabilmelidir.

5.3.4 Oturma tertibatının çalışmasıyla meydana gelen düşey kuvvetlerin hesaplanması Oturma tertibatının çalışmasıyla sabit durdurucular üzerine gelen toplam düşey kuvvet yaklaşık olarak aşağıdaki formüller ile hesaplanabilir:

a) Geri dönüş hareketi tamponlanmış ve tamponlanmamış enerjiyi depolayan tipte yaylı tamponu olan oturma tertibatı

b) Enerjiyi harcayan tipte tamponu olan oturma tertibatı

Burada:

F = Oturma tertibatı çalıştığında her bir sabit durdurucuya gelen düşey kuvvet (N);

P = Boş kabin ve kabine asılı parçaların, meselâ, kabin bükülgen kablosunun kabin tarafından taşınan kısmı ve varsa dengeleme halatları/zincirlerinin vb. kütlelerinin toplamı (kg);

Q = Beyan yükü (Kütle) (kg);

n = Oturma tertibatı sayısı.

5.4 Kabin girişine bakan asansör kuyusu duvarları ve durak kapılarının yapısı

5.4.1 Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümleriyle ilgili aşağıda belirtilen kurallar, kuyunun bütün yüksekliği boyunca uygulanmalıdır.

Kabin ile kabin girişine bakan kuyu yüzeyi arasındaki açıklıklar için Madde 11'e bakınız.

5.4.2 Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, kabin kapısının tüm genişliği boyunca, kapıların çalışması için gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey oluşturmalıdır.

5.4.3 Kuyu duvarı, her durak kapısı eşiği altında aşağıda belirtilen kurallara uygun olmalıdır:

a) Kuyu duvarı, her durak kapısı eşiği altına en az, kilit açılma bölgesinin yarı uzunluluğuna 50 mm ilâvesiyle bulunan uzunlukta düşey bir yüzeyle bağlanmalı ve genişliği kabin giriş genişliğini her iki

yandan en az 25 mm aşmalıdır;

b) Bu yüzey sürekli, metal levhalar gibi düzgün sert kaplamalardan mamul olmalı ve duvarın herhangi bir noktasında dikey olarak 5 cm²’lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet uygulandığında:

1) Kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve

2) 10 mm’den fazla esnememelidir;

c) Çıkıntılar 5 mm'den daha az olmalıdır, 2 mm’yi aşan çıkıntılar yatayla en az 75°’lik bir açı yapacak

şekilde pahlanmalıdır;

d) Bunlara ek olarak;