d) Kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen bloğu alabilecek yer bulunmalıdır. Bloğun işgal ettiği hacim içinde direkt askı sisteminde (1/1 askı) askı halatları ve bağlantıları yer alabilir; ancak hiçbir halatın merkezi, bloğun düşey yüzeylerinden0,15 m’den fazla mesafede bulunmamalıdır;

e) Kuyu tavanının en alçak kısımlarıyla, yukarı doğru kalkmış piston başının en yüksek kısımları arasındaki düşey serbest mesafe en az 0,1 m olmalıdır;

f) Direkt tahrikli asansörlerde, a, b ve c şıklarında belirtilen 0,035·vm² değeri göz önüne alınmamalıdır.

5.7.1.2 Kabin, tam kapanmış tamponlar üzerinde oturduğu sırada dengeleme ağırlığı kılavuz rayının uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1 + 0,035·vd² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir.

5.7.2 Kuyu alt boşluğu

5.7.2.1 Kuyunun alt kısmında, tampon, kaldırıcı ve kılavuz ray kaideleri ile drenaj tertibatı dışında düzgün ve mümkün olduğu kadar yatay tabanı olan bir kuyu alt boşluğu bulunmalıdır.

Kılavuz raylar, tamponlar, ara bölmeler vb. montajından sonra dahi kuyu alt boşluğuna su sızması

engellenmiş olmalıdır.

5.7.2.2 Durak kapısı dışında kuyuya giriş kapısı varsa, bu kapı Madde 5.2.2’de belirtilen kurallara uygun olmalıdır.

Bu kapı, kuyu alt boşluğu derinliğinin 2,5 m’yi aşması ve binanın buna elverişli olması durumunda yapılmalıdır.

Başka bir giriş yoksa, yetkili kişilerin kuyu alt boşluğuna güvenlik içinde girişi için, durak kapısından kolayca erişilebilen sabit bir tertibat bulunmalıdır. Bu tertibat, asansörün hareketli parçalarının çalışma sahasına taşmamalıdır.

5.7.2.3 Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken, aynı zamanda aşağıdaki beş şart yerine getirilmişolmalıdır:

a) Kuyu alt boşluğunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutları en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen bloğu içine alabilecek bir hacim bulunmalıdır;

b) Kuyu tabanı ile kabinin en alt kısımları arasındaki serbest düşey mesafe en az 0,5 m olmalıdır. Bu mesafe:

1) Kenetleme tertibatı blokları, oturma tertibatı, kabin eteği veya düşey hareket eden sürmeli kapı

parçalarının en alt kısımları ile bitişik duvarlar;

2) Kabinin en alt kısımları ile kılavuz raylar

arasında, 0,15 m yatay bir mesafede en fazla 0,1 m’ye düşürülebilir;

c) Kuyu tabanına monte edilmiş cihazların en yüksek kısımları, meselâ kaldırıcı mesnetleri, borular ve diğer bağlantı parçaları ile b.1 ve b.2 şıklarında belirtilenler haricinde kabinin en alt kısımları arasındaki serbest

düşey mesafe en az 0,3 m olmalıdır.

d) Kuyu tabanı veya kuyu tabanına monte edilmiş teçhizatın üstü ile aşağı inmiş piston başının en alçak kısımları arasındaki serbest düşey mesafe en az 0,5 m olmalıdır.

Buna rağmen piston başının altına istenmeden girilmesi engellenmişse (meselâ: Madde 5.6.1’e uygun ayırıcı bölme konularak) bu serbest mesafe 0,5 m’den en az 0,1 m’ye düşürülebilir.

e) Direkt tahrikli bir asansör kabininin altında bulunan teleskopik kaldırıcının en alt kılavuz bileziği ile kuyu tabanı arasındaki serbest düşey mesafe en az 0,5 m olmalıdır.

5.7.2.4 Kabin, kaldırıcının tam kapanmış esnek durdurucusuyla belirlenen en üst konumunda duruyorken, varsa dengeleme ağırlığı rayının uzunluğu en az 0,1 m + 0,035·vm² metre harekete izin vermelidir.

5.7.2.5 Kuyu alt boşluğunda aşağıdakiler bulunmalıdır:

a) Kuyu alt boşluğuna giriş kapısından ve kuyu döşemesinden erişilebilen, Madde 14.2.2 ve Madde

15.7’nin kurallarına uygun bir durdurma anahtarı;

b) Bir elektrik prizi (Madde 13.6.2);

c) Kuyu dibine giriş kapısı açılınca erişilebilen, kuyu aydınlatmasını açıp kapamaya yarayan bir anahtar

(Madde 5.9).