5.8 Asansör kuyusundaki asansöre ait olmayan teçhizat

Asansör kuyusu sadece asansöre ait olmalı, burada asansöre ait olmayan kablo, cihazlar vb. bulunmamalıdır. Bununla beraber kuyu içinde, yüksek basınçlı sıcak su ve buharlı olmamak kaydıyla,asansör kuyusuna ait ısıtma teçhizatı bulunabilir. Ancak ısıtma cihazlarının kumanda ve ayar tertibatı kuyu dışında yerleştirilmiş olmalıdır.

Madde 5.2.1.2‘ye uygun asansörlerde;

a) Kuyu duvarları varsa: duvarlar içindeki alan;

b) Kuyu duvarları yoksa: asansörün hareketli kısımlarından 1,5 m yatay mesafe içindeki alan (Madde5.2.1.2)kuyu olarak kabul edilir.

5.9 Asansör kuyusu aydınlatması

Asansör kuyusunda, durak kapıları kapalı olsa dahi kabin tavanının ve kuyu dibi döşemesinin 1 m üstünde en az 50 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir aydınlatma tesisatı bulunmalıdır.

Kuyu aydınlatması, kuyunun tavanı ve tabanından en çok 0,5 m mesafede konulan birer adet lamba ve bunların arasına konulacak lamba veya lambalardan meydana gelmelidir.

Madde 5.2.1.2’deki özel duruma başvurulması halinde, kuyu yakınındaki aydınlatma yeterli ise, asansör kuyusunu ayrıca ışıklandırmaya gerek yoktur.

5.10 Acil durumda kurtarma

Asansör kuyusu içinde çalışan kişilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden veya kuyu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alınmamışsa, bu risklerin oluştuğu yerlere alarm tertibatı konulmalıdır.

Alarm tertibatı Madde 14.2.3.2 ve Madde 14.2.3.3‘te belirtilen kurallara uygun olmalıdır.

6 Makina ve makara daireleri

6.1 Genel kurallar

6.1.1 Tahrik makinaları, bunlarla ilgili teçhizat ve makaralar, sağlam duvarları, tavan ve kapısı ve/veya kapağı olan özel bir odada bulunmalı ve buraya yalnız yetkili kişiler müdahale edebilmelidir (bakım, kontrol ve kurtarma).

Makina veya makara daireleri asansör dışındaki bir amaç için kullanılmamalıdır. Buralarda asansöre ait olmayan kanallar, kablolar ve diğer cihazlar bulunmamalıdır.

Bu odalarda aşağıdaki teçhizat bulunabilir:

a) Yürüyen merdiven veya servis asansörlerine ait tahrik makinaları;

b) Yüksek basınçlı sıcak su veya buhar esaslı olmamak kaydıyla bu hacimlerin iklimlendirilmesi veya

ısıtılması için kullanılan donanım;

c) Elektrikli teçhizata karşı kullanılmaya uygun, yüksek çalışma ısılı yangın detektörleri veya yangın söndürücüler. Bunlar uzun bir zaman süresince kararlı ve istenmeden meydana gelebilecek etkilere karşı yeterince korunmuş olmalıdır.

6.1.2 Saptırma kasnakları, kabin izdüşümü dışında bulunmak kaydıyla ve muayene, deney ve bakım işlemlerinin kabin üstünden veya kuyu dışından güvenlikle yapılabilmesi durumunda, kuyu üst boşluğunda yer alabilir.

6.1.3 Makina daireleri asansör boşluğuna bitişik değilse, makina dairesi ile kuyu arasındaki hidrolik boru tesisatı ve elektrik iletkenleri, bu amaç için özel ayrılmış kanal veya oluk veya kanal kısmı veya oluk kısmı içine döşenmiş olmalıdır (Madde 12.3.1.2).

6.2 Girişler

6.2.1 Makina veya makara dairelerinin içine kadar olan geçiş yolları şu şekilde olmalıdır:

a) Bir veya daha fazla, sabit olarak tesis edilmiş aydınlatma armatürleriyle yeterli şekilde aydınlatılmalıdır;

b) Özel hacimlerden geçmeye gerek kalmadan, her zaman rahat ve güvenilir bir şekilde kullanılabilmelidir.