Ön söz

− Bu standard; CEN tarafından kabul edilen EN 81-2 (1998)+AC (1999) standardı esas alınarak TSE Mühendislik Hizmetleri Hazırlık Grubu'nca TS EN 81-2 (1997)'nin revizyonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun 7 Mart 2002 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

− Bu standardın daha önce yayımlanmış bulunan baskıları geçersizdir.

İçindekiler

0 Giriş ...................................................................................................................................... ..................... 1

1 Kapsam ...................................................................................................................................... ............. 3

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar................................................................ 4

3 Tarifler.............................................................................................................................. ........................ 6

4 Birimler ve semboller ................................................................................................................... 9

5 Asansör kuyusu ............................................................................................................................... 9

6 Makina ve makara daireleri .................................................................................................... 16

7 Durak kapıları ................................................................................................................................... 20

8 Kabin ve dengeleme ağırlığı.................................................................................................. 26

9 Askı tertibatı, serbest düşmeye, aşağı yönde aşırı hıza ve kabinin kaymasına karşı tedbirler ............................................................................................................... 34

10 Kılavuz raylar, tamponlar ve sınır güvenlik kesicileri ..................................... 44

11 Kabin ile kabin girişine bakan kuyu duvarı ve kabin ile dengeleme ağırlığı arasındaki açıklıklar.......................................................................................................... 48

12 Tahrik makinası ........................................................................................................................... 49

13 Elektrik tesisat ve aksamı .................................................................................................... 57

14 Elektrik arızalarına karşı korunma, kumandalar, öncelikler ....................... 61

15 İkaz levhaları, işaretlemeler ve işletme talimatı ................................................... 68

16 Muayeneler, deneyler, tutulacak kayıtlar ve bakım........................................... 71

Ek A..................................................................................................................................... ............................ 73

Elektrik güvenlik tertibatının listesi ........................................................................................ 73

Ek B..................................................................................................................................... ............................ 74

Kilit açma üçgeni .................................................................................................................................. 74

Ek C..................................................................................................................................... ............................ 75

(Bilgi için) ...................................................................................................................................... ............. 75

Teknik belge dosyası ......................................................................................................................... 75

Ek D..................................................................................................................................... ............................ 77

Asansör hizmete alınmadan önce yapılan muayene ve deneyler .................... 77

Ek E ...................................................................................................................................... ........................... 80

(Bilgi için) ...................................................................................................................................... ............. 80

Periyodik muayene ve deneyler. Önemli bir değişiklik veya bir kazadan sonra yapılması gereken muayene ve deneyler .. 80

Ek F ...................................................................................................................................... ........................... 81

Güvenlik elemanları, uyumluluğun doğrulanması için deney işlemleri ...... 81

F.0 Giriş ...................................................................................................................................... ................ 81