6.2.2 Makina ve makara dairelerine erişim şahıslar için güvenli olmalıdır. Bu erişim tercihen normal basamakları olan sabit merdivenlerle sağlanmalıdır.

Normal basamakları olan sabit merdiven konulmasının mümkün olmadığı durumlarda, aşağıdaki kuralları

yerine getiren portatif dayama merdivenler kullanılabilir:

a) Makina ve makara dairelerine giriş seviyesi, merdivenin konulduğu seviyeden 4 m’den fazla yükseklikte olmamalıdır;

b) Bu merdivenler, sökülemeyecek bir şekilde girişe tespit edilmelidir;

c) Boyları 1,50 m den büyük olan merdivenler yerleştirildiklerinde, yatayla arasında 65° ile 75° arasında bir açı oluşmalı ve kaymaya, devrilmeye elverişli olmamalıdır;

d) Merdivenin serbest genişliği en az 0,35 m, basamakların derinliği en az 25 mm, düşey duran merdiven olması durumunda basamaklar ile duvar arasındaki mesafe en az 0,15 m olmalı ve basamaklar 1500 N yüke göre tasarımlanmalıdır;

e) Merdivenin üst ucuna yakın bir yerde, elin kolayca ulaşabileceği mesafede en az bir adet tutamak

bulunmalıdır;

f) Merdivenin çevresinde 1,5 m yatay mesafe içinde, merdiven boyundan daha fazla yükseklikten düşme riski engellenmiş olmalıdır.

6.3 Makina dairelerinin yapısı ve donanımı

6.3.1 Mekanik dayanım, döşeme yüzeyi

6.3.1.1 Makina daireleri, maruz kalacakları yük ve kuvvetlere dayanacak şekilde inşa edilmelidir. Bu hacimler, toz oluşturmayan dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.

6.3.1.2 Makina dairesi döşemesi, şap atılmış beton, baklavalı sac gibi kaymayan bir yüzeye sahip olmalıdır.

6.3.2 Boyutlar

6.3.2.1 Makina dairelerinin boyutları, cihazlarda ve özellikle elektrik aksamında kolay ve güvenlik içinde çalışılmasına imkân verecek yeterlilikte olmalıdır.

Özellikle çalışma alanları üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalı ve;

a) Kumanda panoları ve tablolarının önünde, aşağıdaki özellikleri taşıyan serbest bir yatay alan bulunmalıdır:

1) Derinlik: muhafazaların dış yüzeyinden en az 0,7 m olmalıdır;

2) Genişlik: en az şu değerlerden büyük olanına eşit olmalıdır: 0,5 m veya kumanda panoları veya tablolarının toplam genişliği;

b) Varsa hareketli parçaların bakım ve kontrolü için gerekli olan yerlerde ve varsa elle kata getirme tertibatıiçin (Madde 12.9) en az 0,5 m x 0,6 m’lik bir serbest yatay alan bulunmalıdır.

6.3.2.2 Geçiş yolları üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalıdır. Madde 6.3.2.1‘de belirtilen serbest alanlara geçiş yolları en az 0,5 m genişliğinde olmalıdır. Hareketli parçaların bulunmadığı yerlerde bu genişlik0,4 m’ye kadar azaltılabilir.

Geçiş yolu yüksekliği, tavan kirişlerinin alt kenarı ile;

a) Geçiş yolu döşemesi arasında;

b) Çalışırken üzerinde durulması gereken döşeme arasında ölçülür.

6.3.2.3 Tahrik makinasının dönen parçalarının üstünde en az 0,3 m yüksekliğinde bir serbest düşey mesafe bulunmalıdır.

6.3.2.4 Makina dairesindeki farklı seviyedeki döşemeler arasında 0,5 m’den fazla bir yükseklik farkı varsa, korkulukları olan merdiven veya basamaklar bulunmalıdır.

6.3.2.5 Makina dairesi döşemesinde kanallar veya 0,5 m’den daha derin ve 0,5 m’den daha dar girintiler varsa, bunların üstü kapatılmalıdır.