6.4.2 Boyutlar

6.4.2.1 Makara dairelerinin boyutları, bakım personelinin tüm donanıma kolay ve güvenlik içinde ulaşmasına imkân verecek yeterlikte olmalıdır.

Madde 6.3.2.1 b ve Madde 6.3.2.2 ikinci ve üçüncü cümleler’deki kurallar geçerlidir.

6.4.2.2 Tavan altındaki yükseklik en az 1,5 m olmalıdır.

6.4.2.2.1 Kasnakların üstünde en az 0,3 m serbest boşluk bulunmalıdır.

6.4.2.2.2 Makara dairesinde kumanda panoları veya şalt dolapları mevcutsa, Madde 6.3.2.1 ve Madde

6.3.2.2’de belirtilen kurallar bu hacimlere de uygulanır.

6.4.3 Giriş kapıları ve döşeme kapakları

6.4.3.1 Giriş kapıları, en az 0,6 m genişlikte ve en az 1,4 m yükseklikte olmalı ve makara dairesinin içine doğru açılmamalıdır.

6.4.3.2 Makara dairesine giriş amacıyla döşemede yapılan kapaklar, en az 0,8 m x 0,8 m’lik bir serbest geçiş alanı sağlamalı ve kapak ağırlığını dengeleyen bir tertibata sahip olmalıdır.

Döşeme kapakları, kapalı durumda kalıcı bir şekilde biçim değiştirmeden, her noktasında her biri 1000 Nolarak hesap edilen iki kişinin yükünü 0,2 m x 0,2 m’lik bir alanda taşıyabilmelidir.

Döşeme kapakları, geri çekilebilir bir merdiven tertibatı ile bağlantılı olmadıkları sürece, aşağıya doğru açılmamalıdır. Menteşeler kullanıldığı takdirde bunlar, kolayca yuvalarından çıkmayan cinsten olmalıdır.

Döşeme kapağı açık durumda iken, insanların düşmesine karşı tedbirler alınmalıdır (korkuluk vb. gibi).

6.4.3.3 Giriş kapıları ve döşeme kapakları anahtarlı kilitlerle donatılmalıdır. Bu kilitler makara dairesi içinden anahtarsız açılabilmelidir.

6.4.4 Diğer açıklıklar

Plâtform ve makara dairesi döşemesindeki delikler kullanım amacına uygun olarak mümkün olduğu kadar küçük olmalıdır.

Malzemelerin düşme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçişlerinin çevresinde plâtform veya bitmiş döşemeden en az 50 mm yükseklikte çıkıntılar yapılmalıdır.

6.4.5 Durdurma anahtarı (şalteri)

Makara dairelerinde giriş veya girişlere yakın bir yere, Madde 14.2.2 ve Madde 15.4.4‘e uygun bir durdurma anahtarı konulmalıdır.

6.4.6 Sıcaklık

Makara dairelerinde bir donma veya yoğuşma riski varsa, buradaki cihazların korunması için tedbirler alınmalıdır.

Makara dairelerinde elektrik cihazları bulunuyorsa, ortam sıcaklığı makina dairelerininkine benzer olmalıdır.

6.4.7 Aydınlatma ve prizler

Makara dairesinde, makaralar üstünde en az 100 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit elektrik tesisatı bulunmalıdır. Bu tesisatın beslenmesi Madde 13.6.1‘e uygun olmalıdır.

Bu tesisata, makara dairesi içinde giriş veya girişlere yakın, uygun yükseklikte konulmuş bir anahtar ile kumanda edilmelidir.

Madde 13.6.2‘ye uygun en az bir priz bulunmalıdır (Madde 6.4.2.2.2).

Makara dairesinde kumanda panoları veya dolapları varsa, Madde 6.3.6‘daki kurallar uygulanır.