7 Durak kapıları

7.1 Genel kurallar

Kuyu duvarlarındaki asansör kabinine girişi sağlayan açıklıklara, yüzeyleri deliksiz olan durak kapılarıkonulmalıdır.

Kapı kapalı durumda iken kapı kanatları veya kanatlar ile kasa, eşik veya kasa üstü arasındaki açıklıklar mümkün olduğu kadar küçük olmalıdır.

Bu açıklıklar 6 mm’yi geçmediğinde bu şart yerine getirilmiş sayılır. Aşınma nedeniyle bu değer 10 mm’ye ulaşabilir. Bu açıklıklar, varsa, girintilerin gerisinden ölçülmelidir.

7.2 Kapı ve kapı kasalarının dayanımı

7.2.1 Kapı ve kasaları, zaman içinde biçim değiştirmeyecek şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle bunların metalden yapılmaları tavsiye edilir.

7.2.2 Yangına karşı dayanıklılık

Durak kapıları, ilgili yapının yangından korunması için geçerli yönetmeliğe uygun olarak imal edilmelidir. PrEN 81-8 standardı, yangın deneyinin yapılması ile ilgili bir metot tanımlar.

7.2.3 Mekanik dayanım

7.2.3.1 Kilitleri olan kapılar, kilitli durumda iken yeterli mekanik dayanıma sahip olmalıdır; şöyle ki, kilitli konumda iken bir veya diğer yüzünün herhangi bir noktasında dik olarak, 5 cm²’lik yuvarlak veya kare şeklindeki bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet uygulandığında:

a) Kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve b) 15 mm’den çok esnememeli ve

c) Deney sırasında ve deneyden sonra güvenli bir şekilde çalışmalıdır.

7.2.3.2 Yatay hareket eden sürmeli durak kapılarında, en zayıf noktaya, hareket yönünde elle tatbik edilen (alet kullanmadan) 150 N’luk bir kuvvet etkisi altında Madde 7.1‘de belirtilen açıklıklar 6 mm’den büyük olabilir, ancak bu değer:

a) Yana açılan kapılarda 30 mm’yi;

b) Merkezden açılan kapılarda toplam 45 mm’yi geçmemelidir.

7.2.3.3 Camdan yapılan kapı panelleri, bu standarda uygun olarak uygulanacak kuvvetlerin etkisiyle tahrip olmayacak şekilde tespit edilmelidir.

Madde 7.6.2‘de belirtilenlerden daha büyük boyutlu camlara sahip olan kapılarda lamine cam kullanılmalı ve ayrıca kapılar Ek J‘de tanımlanan sarkaç çarpma deneylerine dayanabilmelidir.

Kapı deneylerden sonra güvenli bir şekilde çalışmalıdır.

7.2.3.4 Camın kapılara tespit şekli, camın tespit yerlerinden kayarak çıkmasını engellemelidir.

7.2.3.5 Cam paneller aşağıda belirtilen bilgileri kapsayacak şekilde işaretlenmelidir:

a) İmalâtçını adı ve ticarî markası;

b) Camın tipi;

c) Kalınlığı (meselâ: 8/8/0,76 mm).

7.2.3.6 Otomatik olarak yatay hareket eden, Madde 7.6.2‘de belirtilenlerden daha büyük boyutlu camlara sahip olan sürmeli durak kapıları, çocukların ellerinin sürüklenme riskini azaltmak için aşağıda belirtilenler gibi araçlara sahip olmalıdır:

a) El ile cam arasındaki sürtünmenin azaltılması;

b) 1,1 m yüksekliğe kadar camın saydam olmaması;

c) Parmakların varlığının algılanması veya d) Eşdeğer diğer tedbirler.