7.5.2.1 Yatay hareket eden sürmeli durak kapıları

7.5.2.1.1 Makina gücü ile otomatik çalışan kapılar

7.5.2.1.1.1 Kapının kapanmasını engellemek için gerekli olan kuvvet 150 N’u geçmemelidir. Bu kural, kapı

açılma yolunun, ilk 1/3’lük kısmına uygulanmaz.

7.5.2.1.1.2 Durak kapısı ve bununla sabit bir şekilde bağlantılı mekanik parçaların, ortalama kapanma hızında hesapla veya ölçme ile 5)bulunan kinetik enerjisi 10 J'ü geçmemelidir.

Durak kapısının ortalama kapanma hızı, hareket mesafesinin tümü üzerinden hesaplanmalıdır. Ancak aşağıda belirtilenler, bu değerden düşülür:

a) Merkezden açılan kapılarda, her hareket yolu sonunda 25 mm, ve

b) Yana açılan (teleskopik) kapılarda, her hareket yolu sonunda 50 mm.

7.5.2.1.1.3 Bir koruma tertibatı kapıyı, en geç kapanma hareketi sırasında kapı panelinin kapı girişinden geçmekte olan bir kimseye çarpması (veya çarpmak üzere olması) anında tekrar açmalıdır.

Bu koruma tertibatı, kabin kapısında kullanılan olabilir (Madde 8.7.2.1.1.3).

Bu tertibat, her bir panelin kapanma mesafesinin son 50 mm’sinde etkisiz hale gelebilir.

Kapanma işleminin çok uzun bir süre bloke edilmesini engellemek amacıyla, belli bir sürenin geçmesinden sonra, bu koruma tertibatı etkisiz hale getiriliyorsa, koruma tertibatı etkisiz olduktan sonra kapı kapanırken Madde 7.5.2.1.1.2‘de tanımlanan kinetik enerji 4 J’ü aşmamalıdır.

7.5.2.1.1.4 Eş zamanlı hareket eden birbiri ile bağlantılı kabin ve durak kapılarında Madde 7.5.2.1.1.1 ve

Madde 7.5.2.1.1.2 deki kurallar bağlantılı kapı mekanizması için geçerlidir.

7.5.2.1.1.5 Katlanır tipte bir kapının açılmasını engellemek için gerekli kuvvet 150 N’u aşmamalıdır. Bu kuvvet kapı katlanırken birbirine bakan kanatların dış kenarları veya bununla kıyaslanabilir olarak, meselâ: kapı çerçevesi ile kanat dış kenarı arasındaki mesafe 100 mm iken ölçülür.

7.5.2.1.2 Makina gücü ile çalışan, otomatik olmayan kapılar

Kapanma işleminin, kullanıcının sürekli kontrolü altında gerçekleştiği kapılarda (meselâ: bir butona sürekli basmak suretiyle), Madde 7.5.2.1.1.2‘de belirtildiği şekilde hesaplanan veya ölçülen kinetik enerji 10 J’ü aştığında en hızlı panelin ortalama kapanma hızı 0,3 m/s ile sınırlandırılmalıdır.

7.5.2.2 Düşey hareket eden sürmeli durak kapıları

Bu tür kapıların kullanımına yalnız, yük asansörlerinde izin verilir.

Bu tür kapıların makina gücü ile kapanmasına ancak, aşağıdaki şartların aynı zamanda yerine getirilmesi durumunda izin verilir:

a) Kapının kapanması, kullanıcının sürekli kontrolü altında gerçekleşmeli;

b) Panellerin ortalama kapanma hızı 0,3 m/s ile sınırlandırılmalı;

c) Kabin kapısı, Madde 8.6.1’de belirtildiği gibi yapılmış olmalı;

d) Durak kapısı kapanmaya başlamadan, kabin kapısı kapanma yolunun en az 2/3’ü oranında kapanmışolmalıdır.

7.5.2.3 Diğer kapı tipleri

Açılıp kapanırken insanlara çarpma riskinin olduğu başka tip makina gücü ile çalışan kapılar kullanılırken

(meselâ: menteşeli kapılar), makina gücü ile çalışan sürmeli kapılar için alınan tedbirlere benzer önlemler alınmalıdır.

5) Örnek olarak 25 N/mm’lik bir sabiteye sahip yay üzerine etki eden, üzerinde ölçü skalası bulunan bir piston ve çarpma anında en son hareket noktasının ölçülmesine imkân veren kolay kayar bir bilezikle

donatılmış olan tertibatla ölçülür. Belirlenen sınır değerlere uygun bir skala, basit bir hesapla belirlenebilir.