7.7.3.1.10 Kilit kontaklarının kapalı bir kutu içinde olması durumunda, kutu kapağının bağlantı vidaları kapak açıldığında kaybolmayacak şekilde, kapaktaki veya kutudaki deliklerinde kalmalıdır.

7.7.3.2 Acil durum kilit açma tertibatı

Durak kapılarından her biri, Ek B‘de belirtilen kilit açma üçgenine uyacak bir anahtar yardımıyla dışarıdan açılabilmelidir.

Bu tür bir anahtar ancak sorumlu bir kişiye verilmelidir. Anahtarla birlikte, kilidin açılmasından sonra tekrar kapama işleminin tam olarak yapılmamasından kaynaklanabilecek kazaları engellemek için alınması gereken başlıca önlemleri içeren yazılı bir talimat verilmelidir.

Acil durumda bir kilit açılma işleminden sonra, durak kapısı kapanınca kilitleme tertibatı açık konumda kalmamalıdır.

Durak kapılarının kabin kapısı tarafından tahrik edildiği durumlarda, kabin kilit açılma bölgesinin dışında iken her ne sebeple olursa olsun durak kapısı açıldığında, bir tertibat (ağırlık veya yay) durak kapısının otomatik olarak kapanmasını temin etmelidir.

7.7.3.3 Kilitleme tertibatı bir güvenlik elemanı olarak görülür ve Ek F.1‘deki kurallara göre doğrulanmalıdır.

7.7.4 Durak kapılarının kapalı olduğunun elektriksel olarak denetlenmesi

7.7.4.1 Her durak kapısı, Madde 4.1.2’ye uygun olarak kapının kapanmasını denetleyen ve Madde

7.7.2‘de belirtilen şartları sağlayan bir elektrik güvenlik tertibatıyla donatılmalıdır.

7.7.4.2 Kabin kapısıyla müşterek tahrik edilen yatay hareketli sürmeli durak kapılarında bu tertibat, kabin kapısının tam kapanması durumunda etkili olmak kaydıyla, kilitlenmeyi denetleyen tertibatla müşterek olabilir.

7.7.4.3 Menteşeli durak kapılarında ise bu tertibat, kapının kapanma kenarının yakınına veya kapının kapalı olduğunu denetleyen mekanik tertibatın üzerine takılmalıdır.

7.7.5 Durak kapılarının kilitli ve kapalı olduklarını denetleyen cihazlar için müşterek kurallar

7.7.5.1 İnsanların normal olarak girebileceği yerlerden, normal işletme şartlarına uymayan tek bir müdahale ile, durak kapısı açık veya kilitli olmayan bir asansörün çalıştırılması mümkün olmamalıdır.

7.7.5.2 Bir kilitleme elemanının konumunu denetlemek için kullanılan araçlar zorlayıcı mekanik etkili olarak çalışmalıdır.

7.7.6 Çok panelli, panelleri mekanik olarak bağlantılı sürmeli kapılar

7.7.6.1 Bir sürmeli kapının, doğrudan mekanik bağlantılı çok sayıda paneli varsa:

a) Madde 7.7.4.1 veya Madde 7.7.4.2‘de belirtilen, durak kapılarının kapalı olduğunu denetleyen tertibatın yalnız bir panel üzerine konulmasına,

b) teleskopik kapılarda tek bir kilitlemenin diğer panellerin açılmasını önlemesi kaydıyla, yalnız bir panelin kilitlenmesineizin verilir.

7.7.6.2 Panellerin mekanik bağlantılarının dolaylı olması durumunda (meselâ: halat, kayış veya zincir ile), tek bir kilitlemenin diğer panellerin açılmasını önlemesi ve panellerde tutamak bulunmaması kaydıyla, yalnız bir panelin kilitlenmesine izin verilir.

Kilitleme tertibatıyla kilitlenmemiş diğer panel veya panellerin kapalı durumda olduğu Madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatıyla denetlenmelidir.

7.8 Otomatik çalışan kapıların kapanması

Normal işletmede, kabinin hareketi ile ilgili bir sinyal bulunmaması durumunda, asansörün trafiğine göre belirlenebilecek gerekli bir süre sonunda otomatik çalışan durak kapıları kapanmalıdır.