8 Kabin ve dengeleme ağırlığı

8.1 Kabinin yüksekliği

8.1.1 Kabin içinin serbest yüksekliği en az 2 m olmalıdır.

8.1.2 Kabinlerin normal olarak kullanılan girişlerinin serbest yüksekliği en az 2 m olmalıdır.

8.2 Kullanılabilir kabin alanı, beyan yükü, kabindeki insan sayısı

8.2.1 Genel durum

Kabinin, insanlar tarafından aşırı bir şekilde yüklenmesini engellemek için beyan yüküne bağlı olarak, kullanılabilir kabin alanı sınırlandırılmalıdır. Bunu yerine getirmek için beyan yükü ile en büyük kullanılabilir

kabin alanı arasındaki ilişki, Çizelge 1.1‘de verilmiştir.

1 m’den az yükseklikte olsalar veya ayırıcı kapılarla donatılsalar dahi girinti ve uzantılara ancak, en büyük kullanılabilir kabin alanının hesaplanmasında göz önüne alındıkları takdirde izin verilir.

Kapılar kapandığı zaman girişte bulunan alan da hesaba katılmalıdır.

Bunun haricinde kabinin aşırı yüklenmesi Madde 14.2.5‘e göre bir cihaz ile izlenmelidir.

Çizelge 1.1

Beyan

yükü

(Kütle) kg

Kullanılabilir en

büyük kabin alanı m²

Beyan yükü

(Kütle) kg

Kullanılabilir en

büyük kabin alanı

100 1)

0,37

900

2,20

180 2)

0,58

975

2,35

225

0,70

1000

2,40

300

0,90

1050

2,50

375

1,10

1125

2,65

400

1,17

1200

2,80

450

1,30

1250

2,90

525

1,45

1275

2,95

600

1,60

1350

3,10

630

1,66

1425

3,25

675

1,75

1500

3,40

750

1,90

1600

3,56

800

2,00

2000

4,20

825

2,05

2500 3)

5,00

1) Bir kişilik asansör için en küçük beyan yükü.

2) İki kişilik asansör için en küçük beyan yükü.

3) 2500 kg üzerindeki yükler için her 100 kg ilâve yük başına

0,16 m² eklenmelidir

Beyan yükünün ara değerleri için kabin alanları lineer enterpolasyonla bulunur.

8.2.2 Yük asansörleri

8.2.2.1 Hidrolik tahrikli yük asansörlerinde kullanılabilir en büyük kabin alanı, Çizelge 1.1’de belli bir beyan yükü için belirtilen değerden büyük olabilir, ancak Çizelge 1.1.A’dan elde edilen değerden büyük olmamalıdır