Çizelge 1.1.A

Beyan yükü

(Kütle)

kg

Kullanılabilir en büyük kabin

alanı

(Madde 8.1.2)

Beyan yükü

(Kütle)

kg

Kullanılabilir en büyük kabin alanı

(Madde 8.1.2)

400

450

525

600

630

675

750

800

825

900

1,68

1,84

2,08

2,32

2,42

2,56

2,80

2,96

3,04

3,28

975

1000

1050

1125

1200

1250

1275

1350

1425

1500

1600

3,52

3,60

3,72

3,90

4,08

4,20

4,26

4,44

4,62

4,80

5.04

1600 kg üzerindeki yükler için her 100 kg ilâve yük başına

0,40 m² eklenmelidir

Beyan yükünün ara değerleri için kabin alanları lineer enterpolasyonla bulunur.

8.2.2.2 Dengeleme ağırlığı olan bir asansörde kullanılabilir kabin alanı ancak, kabin Çizelge 1.1’e (Madde

8.2.1) göre belirlenen yükle yüklü iken meydana gelen basınç, kaldırıcılar ve basınç hatlarının tasarımlandığı

basınç değerinin 1,4 katını aşmayacağı kadar büyük olabilir.

8.2.2.3 Kabin, kabin iskeleti, kabin ile piston (silindir) arasındaki bağlantı, askı tertibatı (endirekt tahrikli asansörlerde), kabindeki güvenlik tertibatı, boru kırılma valfı, debi sınırlama valfı/tek yönlü debi sınırlama valfı, kenetleme tertibatı, oturma tertibatı, kılavuz raylar ve tamponların tasarımlanmasında, Çizelge 1.1’e (Madde 8.2.1) göre belirlenen bir yükten yola çıkılmalıdır.

8.2.2.4 Madde 8.2.1’deki kurallara uyulmalı ve ayrıca, yapım ile ilgili hesaplamalarda yalnız beyan yükü değil, kabin içine girebilecek yükleme araçlarının ağırlıkları da göz önüne alınmalıdır.

8.2.3 Kabindeki insan sayısı

Kabindeki insan sayısı:

Beyan yükü

a) &n bsp; formülünden çıkan sayının en yakın küçük tam sayıya yuvarlanmasıyla bulunan değer ile,

75

b) Çizelge 1.2‘den alınan değerden küçük olanına uygun olmalıdır.