F.1 Durak kapısı kilitleme tertibatı.......................................................................................... 83

F.3 Güvenlik tertibatı ........................................................................................................................ 86

F.4 Hız regülâtörleri ........................................................................................................................... 91

F.5 Tamponlar....................................................................................................................... ................. 92

F.6 Elektronik elemanlar içeren elektrik güvenlik devreleri ................................ 97

F.7 Boru kırılma valfı /tek yönlü debi sınırlama valfı ................................................ 99

Ek G ...................................................................................................................................... ........................ 103

(Bilgi için) ...................................................................................................................................... ........... 103

Kılavuz rayların hesaplanması.................................................................................................. 103

Ek H..................................................................................................................................... .......................... 131

Elektronik devre elemanları - Göz önüne alınmayacak arızalar....................... 131

Ek J..................................................................................................................................... ........................... 138

Sarkaç çarpma deneyleri .............................................................................................................. 138

Ek K..................................................................................................................................... .......................... 143

Kaldırıcıların, silindirlerin, rijit boruların ve bağlantı elemanlarının hesabı143

Ek ZA.................................................................................................................................... ........................ 149

(Bilgi için) ...................................................................................................................................... ........... 149

Avrupa birliği direktiflerinin temel kurallarına veya diğer şartlarına dair standard maddeleri ........................................................................................................................... 149