Çizelge 1.2

Kabindeki

insan sayısı

En küçük

kullanılabilir kabin alanı m²

Kabindeki

insan sayısı

En küçük

kullanılabilir kabin alanı m²

1

0,28

11

1,87

2

0,49

12

2,01

3

0,60

13

2,15

4

0,79

14

2,29

5

0,98

15

2,43

6

1,17

16

2,57

7

1,31

17

2,71

8

1,45

18

2,85

9

1,59

19

2,99

10

1,73

20

3,13

20 kişinin üstündeki insan sayıları için şahıs başına,

0,115 m² ilâve edilir.

8.3 Kabinin duvarları, tabanı ve tavanı

8.3.1 Kabin tamamen deliksiz duvarlar, taban ve tavan ile çevrelenmiş olmalıdır. Yalnız şu açıklıklara izin verilebilir:

a) Normal kabin girişleri;

b) İmdat kapıları ve kapakları;

c) Havalandırma menfezleri.

8.3.2 Duvarlar, taban ve tavan yeterli bir mekanik dayanıma sahip olmalıdır. İskelet, patenler, duvarlar, taban ve tavandan meydana gelen kabin normal işletmede, güvenlik tertibatının, boru kırılma valfının, kenetleme veya oturma tertibatının çalışmasında veya kabinin tamponlara çarpmasında maruz kaldığı kuvvetlere dayanacak bir mekanik yapıya sahip olmalıdır.

8.3.2.1 Kabin duvarları, içten dışa doğru herhangi bir noktasında dik olarak 5 cm²’lik yuvarlak veya kare

şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet uygulandığında:

a) Kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve b) 15 mm’den çok esnememelidir.

8.3.2.2 Camdan yapılan duvarlarda lamine cam kullanılmalı ve ayrıca kapılar Ek J‘de tanımlanan sarkaç çarpma deneylerine dayanabilmelidir.

Deneylerden sonra duvarın güvenlik işlevi zarar görmemelidir.

Camdan yapılan kabin duvarları döşeme seviyesinden 1,1 m’den daha alçakta ise, döşemeden 0,9 ile 1,1 m arasında yüksekliğe el tutamağı konulmalıdır. Bu tutamak camdan bağımsız olarak tespit edilmelidir.

8.3.2.3 Camın duvara tespit şekli, camın tespit yerlerinden kayarak çıkmasını engellemelidir.

8.3.2.4 Cam paneller aşağıda belirtilen bilgileri kapsayacak şekilde işaretlenmelidir:

a) İmalâtçını adı ve ticarî markası;

b) Camın tipi;

c) Kalınlığı (meselâ: 8/8/0,76 mm).

8.3.2.5 Kabin tavanı Madde 8.13‘e uygun olmalıdır.

8.3.3 Kabin duvarları, tabanı ve tavanı, gerek çok kolay yanabilme ve gerekse çıkabilecek gaz ve dumanın cinsi ve miktarı itibarıyla tehlikeli olabilecek malzemelerden yapılmamalıdır.