9.8.4 Frenleme

Kaymalı güvenlik tertibatında, Madde 8.2.1 ve Madde 8.2.2’ye uygun asansörlerde Çizelge 1.1’de (Madde

8.2.1) belirtilen yükle yüklü kabin serbest düşme durumundan frenlenirken ortalama frenleme ivmesi, 0,2 gn

ile 1 gn arasında olmalıdır.

9.8.5 Çalışan güvenlik tertibatının kurtarılması

9.8.5.1 Çalışan bir güvenlik tertibatının kurtarılması için ehliyetli bir kişinin müdahalesi gerekli olmalıdır.

9.8.5.2 Kabin veya dengeleme ağırlığındaki bir güvenlik tertibatının kurtarılması ve otomatik olarak işletmeye hazır konuma gelmesi ancak, kabini veya dengeleme ağırlığını yukarı yönde hareket ettirmekle mümkün olmalıdır.

9.8.6 Yapımla ilgili şartlar

9.8.6.1 Yakalama çeneleri veya güvenlik tertibatı bloklarının kılavuz paten olarak kullanılmaları yasaktır.

9.8.6.2 Anî frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatında tamponlama sistemi, Madde 10.4.2 ve Madde

10.4.3‘ün şartlarına uygun ve enerji harcayan veya geriye dönüş hareketi tamponlanmış enerji depolayan tipte olmalıdır.

9.8.6.3 Güvenlik tertibatı ayarlanabiliyorsa, ayar yapıldıktan sonra mühürlenmelidir.

9.8.7 Kabin tabanının eğilmesi

Eşit olarak dağılmış yüklü veya yüksüz durumda iken güvenlik tertibatının çalışması sonucunda kabin döşemesinin eğilmesi, normal duruma göre % 5’i aşmamalıdır.

9.8.8 Elektriksel denetim

Güvenlik tertibatının çalışmasından önce veya çalışması sırasında, kabine yerleştirilmiş, Madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı asansör motorunu durdurmalıdır.

9.8.9 Güvenlik tertibatı bir güvenlik elemanı olarak görülür ve Ek F.3‘teki kurallara göre doğrulanmalıdır.

9.9 Kenetleme tertibatı

Madde 9.5’e göre kenetleme tertibatı gerekliyse, aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır.

9.9.1 Genel kurallar

Kenetleme tertibatı, yalnız aşağı hareket yönünde etkili olmalı ve Madde 8.2.1 ve Madde 8.2.2’ye uygun asansörlerde Çizelge 1.1’de (Madde 8.2.1) belirtilen yükle yüklü kabini:

a) Asansör bir debi sınırlama valfı veya tek yönlü debi sınırlama valfı ile donatılmışsa, vd + 0,3 m/s hızdan veya

b) Asansör bir boru kırılma valfı ile donatılmışsa aşağı yön beyan hızı vd ‘nin %115’ine eşit bir hızdan frenleyebilmeli ve sabit tutabilmelidir.

9.9.2 Çeşitli kenetleme tertibatı tiplerinin kullanım alanları

9.9.2.1 Kenetleme tertibatı olarak:

a) Kaymalı kenetleme tertibatı;

b) Ani frenlemeli tampon etkili kenetleme tertibatı;

c) Aşağı yön beyan hızı vd 0,63 m/s'den büyük değilse, ani frenlemeli kenetleme tertibatı

kullanılabilir.

Makaralı olanlar haricinde, bir hız regülâtörü tarafından çalıştırılmayan ani frenlemeli kenetleme tertibatı

ancak, boru kırılma valfının devreye girdiği hız 0,8 m/s’den büyük değilse kullanılabilir.

9.9.2.2 Kabinde, birden fazla kenetleme tertibatı bulunması durumunda bunların tümü kaymalı cinsten olmalıdır.