9.9.3 Çalıştırma metotları

9.9.3.1 Kenetleme tertibatının çalıştırılması için Madde 9.10’a göre çalıştırma tertibatı kullanılmalıdır.

9.9.3.2 Kenetleme tertibatının elektrik, hidrolik veya pnömatik esasla çalışan cihazlarla çalıştırılması

yasaktır.

9.9.4 Frenleme

Kenetleme tertibatında, Madde 8.2.1 ve Madde 8.2.2’ye uygun asansörlerde Çizelge 1.1’de (Madde 8.2.1) belirtilen yükle yüklü kabin serbest düşme durumundan frenlenirken ortalama frenleme ivmesi, 0,2 gn ile 1 gn arasında olmalıdır.

9.9.5 Çalışan güvenlik tertibatının kurtarılması

9.9.5.1 Çalışan bir kenetleme tertibatının kurtarılması için ehliyetli bir kişinin müdahalesi gerekli olmalıdır.

9.9.5.2 Kenetleme tertibatının kurtarılması ve otomatik olarak işletmeye hazır konuma gelmesi ancak, kabini yukarı yönde hareket ettirmekle mümkün olmalıdır.

9.9.6 Yapımla ilgili kurallar

Benzer şekilde Madde 9.8.6’daki şartlar geçerlidir.

9.9.7 Kenetleme tertibatının çalışması sonunda kabin tabanının eğilmesi

Benzer şekilde Madde 9.8.7’deki şartlar geçerlidir.

9.9.8 Elektriksel denetim

En geç kenetleme tertibatının çalışması sırasında, kabin üstündeki, kenetleme tertibatı tarafından çalıştırılan

Madde 14.1.2.2 veya Madde 14.1.2.3’e uygun bir elektrik teçhizatı aşağı yönde hareket eden tahrik tertibatını gecikmesiz olarak durdurmalı ve tahrik tertibatının aşağı yönde harekete geçmesini engellemelidir. Enerji akışının kesilmesi Madde 12.4.2’ye uygun olmalıdır.

9.10 Güvenlik tertibatı ve kenetleme tertibatı için çalıştırma araçları

Güvenlik tertibatı ve kenetleme tertibatı için Madde 9.5 ve Madde 9.6’ya uygun çalıştırma araçları

bulunmalıdır.

9.10.1 Genel şartlar

Güvenlik tertibatı veya kenetleme tertibatının devreye girmesi sırasında, çalıştırma araçları tarafından uygulanan gerilme kuvveti, en az aşağıda belirtilen iki değerden büyük olanına eşit olmalıdır:

a) Güvenlik tertibatı veya kenetleme tertibatını çalıştırmak için gereken kuvvetin 2 katı veya

b) 300 N.

Yalnız sürtünme kuvvetini kullanan hız regülâtörlerinin kanalları bu gerilme kuvvetini sağlamak için:

a) Bir ilâve sertleştirme işleminden geçirilmeli veya b) Altı kesik olmalıdır.

9.10.2 Hız regülâtörü tarafından çalıştırılma

9.10.2.1 Kabin güvenlik tertibatını çalıştırmak için hız regülâtörü, aşağı yön beyan hızı vd ‘nın % 115’ine eşit bir hızdan önce devreye girmemelidir. Devreye girme anındaki hız, aşağıda belirtilenlerden daha küçük olmalıdır:

a) Ani frenlemeli güvenlik tertibatında, makaralı tip haricinde, 0,8 m/s;

b) Makaralı anî frenlemeli güvenlik tertibatında, 1 m/s;

c) Ani frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatında ve kaymalı güvenlik tertibatında, 1,5 m/s;

9.10.2.2 Çok büyük beyan yükü ve küçük beyan hızı olan asansörlerde hız regülâtörü, bu amaç için özel olarak tasarımlanmalıdır.

Not - Bu durumda, regülâtörün devreye girdiği hızın mümkün olduğu kadar Madde 9.10.2.1‘de belirtilen alt sınıra yakın seçilmesi önerilir.