9.10.2.3 Dengeleme ağırlığındaki güvenlik tertibatını çalıştıran bir hız regülâtörünün devreye girdiği hız, kabindeki güvenlik tertibatını Madde 9.10.2.1‘e göre çalıştıranın devreye girdiği hızdan büyük olmalı, ancak bu fark % 10’dan fazla olmamalıdır.

9.10.2.4 Güvenlik tertibatını çalıştıracak dönüş yönü, hız regülâtörünün üstünde belirtilmelidir.

9.10.2.5 Hız regülâtörünün tahriki

9.10.2.5.1 Hız regülâtörü Madde 9.10.6’ya uygun bir çelik halat ile tahrik edilmelidir.

9.10.2.5.2 Hız regülâtörü halatı bir gergi makarasıyla gerilmelidir. Bu makara veya bunun gergi ağırlığı

kılavuzlanmalıdır.

9.10.2.5.3 Güvenlik tertibatının çalışması sırasında regülâtör halatı ve bunun bağlantıları, frenleme mesafesinin normalden fazla olması durumunda dahi arızalanmamalıdır.

9.10.2.5.4 Regülâtör halatı, güvenlik tertibatından kolaylıkla sökülebilmelidir.

9.10.2.6 Devreye girme süresi

Hız regülâtörünün devreye girme süresi, güvenlik tertibatı çalışıncaya kadar tehlikeli hızlara ulaşılmasına meydan vermeyecek kadar kısa olmalıdır (Ek F.3.2.4.1).

9.10.2.7 Hız regülâtörünün bulunduğu yerlere girilebilme

9.10.2.7.1 Hız regülâtörü, kontrol ve bakım için bulunduğu yerlere girilebilir ve erişilebilir olmalıdır.

9.10.2.7.2 Kuyu içinde bulunuyorsa, kuyu dışından bulunduğu yerlere girilebilir ve erişilebilir olmalıdır.

9.10.2.7.3 Madde 9.10.2.7.2’deki talep, aşağıda belirtilen üç şartın gerçekleşmesi durumunda uygulanmaz:

a) Madde 9.10.2.8‘e göre hız regülâtörünün çalışması, (kablosuz uzaktan kumanda hariç) bir uzaktan kumanda ile kuyunun dışından gerçekleştiğinde, istek dışı çalıştırma mümkün değilse ve kumanda

cihazını yetkisiz kişilerin kullanması engellenmişse ve

b) Hız regülâtörüne kontrol ve bakım için kabinin üstünden veya kuyu dibinden erişilebiliyorsa ve

c) Hız regülâtörü çalıştıktan sonra kabin veya dengeleme ağırlığı yukarı yönde hareket ettirildiğinde otomatik olarak normal konumuna dönüyorsa.

Bununla beraber, hız regülâtörünün normal çalışmasını etkilemiyorsa, elektrik kısımları uzaktan kumanda ile kuyu dışından normal konumlarına döndürülebilir.

9.10.2.8 Hız regülâtörünü devreye sokma imkânları

Kontrol ve deneyler sırasında güvenlik tertibatını, hız regülâtörünü güvenli bir şekilde devreye sokarak

Madde 9.10.2.1‘de öngörülen hızdan daha düşük bir hızda çalıştırmak mümkün olmalıdır.

9.10.2.9 Hız regülâtörü ayarlanabiliyorsa, ayar yapıldıktan sonra mühürlenmelidir.

9.10.2.10 Elektriksel denetim

9.10.2.10.1 Hız regülâtörü veya başka bir tertibat Madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı

vasıtasıyla, en geç regülâtörün devreye girdiği hızda asansörün durdurmasını sağlamalıdır.

9.10.2.10.2 Güvenlik tertibatının kurtarılmasından sonra (Madde 9.8.5.2), hız regülâtörü normal işletme durumuna otomatik olarak gelmiyorsa, Madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı hız regülâtörü normal konumuna dönmedikçe asansörün çalışmasını engellemelidir.

9.10.2.10.3 Regülâtör halatının kopması veya aşırı uzaması durumunda, Madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı asansörün motorunu durdurmalıdır.

9.10.2.11 Hız regülâtörü bir güvenlik elemanı olarak görülür ve Ek F.4‘teki kurallara göre doğrulanmalıdır.