9.10.3 Askı tertibatının kopması ile çalıştırılma

9.10.3.1 Güvenlik tertibatının çalıştırılması için yaylar kullanılıyorsa, bunlar kılavuzlanmış ve basınç altında çalışan tipte olmalıdır.

9.10.3.2 Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatının çalışacağını gösteren bir deney kuyu dışından yapılabilmelidir.

9.10.3.3 Birden fazla kaldırıcısı olan endirekt tahrikli asansörlerde bir kaldırıcıya ait askı tertibatının kopması, güvenlik tertibatını çalıştırmalıdır.

9.10.4 Güvenlik halatı ile çalıştırılma

9.10.4.1 Güvenlik halatı Madde 9.10.6’ya uygun olmalıdır.

9.10.4.2 Güvenlik halatı, ağırlık kuvveti veya en az bir adet kılavuzlanmış ve basınç altında çalışan yayla gerilmelidir.

9.10.4.3 Güvenlik tertibatının çalışması sırasında güvenlik halatı ve bunun bağlantıları, frenleme mesafesinin normalden fazla olması durumunda dahi arızalanmamalıdır.

9.10.4.4 Güvenlik halatının kopması veya gevşemesi durumunda, Madde 14.1.2’ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı makinayı durdurmalıdır.

9.10.4.5 Güvenlik halatının saptırma makaraları, askı halatlarının veya zincirlerinin makaraları, millerinden bağımsız olarak yataklanmış ve tespit edilmiş olmalıdır.

Madde 9.4.1’e uygun koruma tertibatı bulunmalıdır.

9.10.5 Kabinin aşağı yönde hareketi ile çalıştırılma

9.10.5.1 Halatla çalıştırılma

Güvenlik tertibatı veya kenetleme tertibatının halatla çalıştırılması durumunda aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:

a) Normal bir duruştan sonra güvenlik veya kenetleme tertibatı ile bağlantılı Madde 9.10.6’daki şartlara uygun bir halat (meselâ hız regülâtörü halatı), Madde 9.10.1’e uygun bir kuvvetle sabit tutulmalıdır.

b) Halatı sabit tutma mekanizması kabinin normal işletmedeki hareketlerinde serbest kalmalıdır.

c) Halatı sabit tutma mekanizması kılavuzlanmış ve basınç altında çalışan yay veya yaylarla ve/veya ağırlık kuvvetiyle çalıştırılmalıdır.

d) Kurtarma çalışması her durumda mümkün olmalıdır.

e) Halatı sabit tutma mekanizması üzerindeki bir elektrik güvenlik tertibatı en geç, halatı sabit tutan ve makinayı durduran mekanizmanın etkili olması anında devreye girerek kabinin aşağı yöndeki normal hareketlerini engellemelidir.

f) Kabinin aşağı yöndeki hareketi sırasında elektrik beslemesinin kesilmesi durumunda, güvenlik veya kenetleme tertibatının halat tarafından istenmeden çalıştırılması engellenmiş olmalıdır.

g) Halatı sabit tutma mekanizması, güvenlik veya kenetleme tertibatının çalışması sırasında frenleme mesafesinin normalden daha uzun olması durumunda dahi zarar görmeyecek bir yapıya sahip olmalıdır.

h) Halatı sabit tutma mekanizması, kabinin yukarı yönde bir hareketinde zarar görmeyecek bir yapıya sahip

olmalıdır.

9.10.5.2 Kol ile çalıştırılma

Güvenlik tertibatı veya kenetleme tertibatının bir kol ile çalıştırılması durumunda aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:

a) Normal bir duruştan sonra güvenlik veya kenetleme tertibatı ile bağlantılı bir kol, her durakta bulunan

sabit bir durdurucuya kenetlenecek bir konuma uzatılmalıdır.

b) Kol kabinin normal işletmedeki hareketlerinde geri çekilmiş olmalıdır.

c) Kolun kenetlenme konumuna doğru hareketi, kılavuzlanmış ve basınç altında çalışan yay veya yaylarla ve/veya ağırlık kuvvetiyle gerçekleşmelidir.

d) Kurtarma çalışması her durumda mümkün olmalıdır.