e) Kol üzerindeki bir elektrik güvenlik tertibatı en geç, kolun kenetlenme konumuna doğru hareketi anında devreye girerek kabinin aşağı yöndeki normal hareketlerini engellemelidir.

f) Kabinin aşağı yöndeki hareketi sırasında elektrik beslemesinin kesilmesi durumunda, güvenlik veya kenetleme tertibatının kol tarafından istenmeden çalıştırılması engellenmiş olmalıdır.

g) Kol ve sabit durdurucular, güvenlik veya kenetleme tertibatının çalışması sırasında frenleme mesafesinin

normalden daha uzun olması durumunda dahi zarar görmeyecek bir yapıya sahip olmalıdır.

h) Kol ve sabit durdurucular, kabinin yukarı yönde bir hareketinde zarar görmeyecek bir yapıya sahip olmalıdır.

9.10.6 Hız regülâtörü halatı, güvenlik halatı

9.10.6.1 Halat, bu amaca uygun bir çelik halat olmalıdır.

9.10.6.2 Bu halatın en küçük kopma yükü:

a) Hız regülâtörünün çalışmasıyla, sürtünme kuvveti kullanan tipte bir hız regülâtöründe sürtünme katsayısı

µmax= 0,2 olarak hesaba katıldığında regülâtör halatında veya güvenlik halatında meydana gelen gerilme kuvvetinin;

b) Güvenlik halatında güvenlik veya kenetleme tertibatının çalıştırılması için gerekli olan kuvvetin

en az 8 katı olmalıdır.

9.10.6.3 Halatının anma çapı en az 6 mm olmalıdır.

9.10.6.4 Hız regülâtörü kasnaklarının (halat ortasından ortasına ölçülen) çapı ile regülâtör halatı anma çapı

arasındaki oran en az 30 olmalıdır.

9.11 Oturma tertibatı

Madde 9.5’e göre oturma tertibatı gerekliyse, aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır.

9.11.1 Oturma tertibatı, yalnız aşağı hareket yönünde etkili olmalı ve Madde 8.2.1 ve Madde 8.2.2’ye uygun asansörlerde Çizelge 1.1’de (Madde 8.2.1) belirtilen yükle yüklü kabini:

a) Asansör bir debi sınırlama valfı veya tek yönlü debi sınırlama valfı ile donatılmışsa vd + 0,3 m/s hızından veya

b) Diğer bütün asansörler için aşağı yön beyan hızı vd ‘nin % 115’ine eşit bir hızdan durdurabilmeli ve sabit durdurucularda hareketsiz tutabilmelidir.

9.11.2 En az bir adet elektriksel olarak geri çekilebilen, ileri konumunda aşağı yönde hareket eden kabini sabit durduruculara oturtarak durduran bir mesnet bulunmalıdır.

9.11.3 Her durakta iki seviyede, kabinin:

a) Durak seviyesinden 0,12 m’den fazla veya b) Kilit açılma bölgesinin alt sınırından aşağı

kaymasını engelleyen durdurucular bulunmalıdır.

9.11.4 Mesnet veya mesnetlerin açılma konumuna doğru hareketi, kılavuzlanmış ve basınç altında çalışan yay veya yaylarla ve/veya ağırlık kuvvetiyle gerçekleşmelidir.

9.11.5 Makina durduğunda, elektrikli geri çekme tertibatının enerjisi kesilmelidir.

9.11.6 Mesnet veya mesnetler ve durdurucular, mesnet veya mesnetler hangi konumda olursa olsun kabinin yukarı yönde hareketlerini engellemeyecek ve zarar vermeyecek bir yapıya sahip olmalıdır.

9.11.7 Oturma tertibatında (veya sabit durdurucularda) bir tampon sistemi bulunmalıdır.

9.11.7.1 Aşağıda belirtilen tiplerde tamponlar kullanılmalıdır:

a) Enerjiyi depolayan tipte veya

b) Geri dönüş hareketi tamponlanmış enerjiyi depolayan tipte veya c) Enerjiyi harcayan tipte.