c) Kaldırma ekipmanının rahatça bağlanabileceği şekilde yapılmalıdır.

0.2.4 Bu standard mümkün olduğu kadar sadece, asansörün güvenli işletilmesi açısından malzeme ve cihazlarla ilgili uyulması gerekli kuralları belirler.

0.2.5 Müşteri ile asansör firması arasında aşağıdaki konularda görüşmeler yapılmıştır:

a) Asansörün kurallara uygun olarak kullanılması;

b) Çevre koşulları;

c) İnşaatla ilgili problemler;

d) Asansörün kurulduğu yerle ilgili diğer konular.

0.3 Kabuller

Komple asansör tesisinde kullanılan her parça için mümkün olan riskler dikkate alınmıştır.

Kurallar bunlara göre belirlenmiştir.

0.3.1 Bu parçalar:

a) Mühendisliğin genel uygulamalarına ve hesap metotlarına göre, bütün hata çeşitleri göz önüne alınarak tasarımlanmış;

b) Mekanik ve elektrik olarak iyi düzenlenmiş;

c) Yeterli dayanıklılıkta ve uygun kalitede imal edilmiş ve d) Kusursuz malzemeden mamul olmalıdır.

Asbest gibi zararlı maddeler kullanılmamalıdır.

0.3.2 Asansör parçaları iyi bakım görmüş ve iyi çalışır durumda, özellikle, yıpranmış bile olsa gerekli ölçülerini muhafaza etmiş olmalıdır.

0.3.3 Asansör parçaları, önceden tahmin edilebilir çevre etkileri ve özel çalışma şartları asansörün güvenli çalışmasını etkilemeyecek şekilde seçilmeli ve yerleştirilmelidir.

0.3.4 Yük taşıyan parçaların tasarımlanması ile, beyan yükünün %0 ile %100’ü arasındaki bütün yükler için asansörün güvenli çalışması sağlanmalıdır.

0.3.5 Bu standardın elektrik güvenlik tertibatı ile ilgili kuralları, bütün bu kurallar yerine getirildiğinde, elektrik güvenlik tertibatında meydana gelebilecek bir arızanın göz önüne alınması gerekmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

0.3.6 Kullanıcılar, asansörlerin kurallara uygun kullanımı sırasında, kendi ihmallerinden ve kasıtlı

olmayan ancak dikkatsizce hareketlerinden zarar görmeyecek şekilde korunmalıdır.

0.3.7 Bir kullanıcı bazı durumlarda dikkatsiz bir hareket yapabilir. Aynı anda iki dikkatsiz hareket ve/veya asansörün kullanma talimatının ihlali ihtimali göz önüne alınmamıştır.

0.3.8 Bakım çalışmaları sırasında, normal olarak kullanıcıların erişemeyeceği bir güvenlik tertibatı bilinçli olarak devre dışı bırakılıyorsa, asansörün güvenli çalışması garanti edilemez. Ancak kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bakım talimatına uygun olarak tamamlayıcı tedbirler alınmalıdır.

Bakım personelinin bakım talimatına uygun davranacağı ve bu konuda eğitildiği kabul edilmektedir.

0.3.9 Bir şahsın uygulayabileceği yatay kuvvetler olarak aşağıda belirtilen değerler göz önüne alınmıştır:

a) Statik kuvvet : 300 N;

b) Çarpma kuvveti : 1000 N.

0.3.10 Aşağıda belirtilen durumların dışında, tekniğin genel kurallarına ve bu standardın kurallarına uygun olarak imal edilmiş bir mekanik cihaz, fark edilmesi imkânı olmadan tehlike yaratacak bir duruma gelemez. Aşağıdaki mekanik arızalar göz önüne alınmıştır:

a) Askı halatlarının kopması;

b) Yardımcı halat, zincir ve kayış ile bağlantıların tümünün kopması veya gevşemesi;

c) Hidrolik sistemde kırılma (Piston hariç);

d) Hidrolik sistemde ufak sızıntı (Piston dahil);