12.4.3 Asansör durduğunda kontaktörlerden birinin ana kontakları açmamış veya elektrik cihazlarından biri akım devresini kesmemiş ise, en geç bunu takip eden hareket yönü değişiminde asansörün hareketi engellenmiş olmalıdır.

 

12.5 Hidrolik kumanda ve güvenlik tertibatı

 

12.5.1 Kapama valfı

 

12.5.1.1 Asansörde bir kapama valfı bulunmalıdır. Bu valf, silindir (veya silindirler) ile geri dönüşsüz valf ve aşağı yön valfı (veya valfları) arasındaki devreye konulmalıdır.

 

12.5.1.2 Kapama valfı makina dairesine yerleştirilmelidir.

 

12.5.2 Geri dönüşsüz valf

 

12.5.2.1 Asansörde bir geri dönüşsüz valf bulunmalıdır. Bu valf, pompa (veya pompalar) ile kapama valfı

arasındaki devreye konulmalıdır.

 

12.5.2.2 Geri dönüşsüz valf, pompa basıncının en küçük çalışma basıncının altına düşmesi durumunda beyan yükü ile yüklü kabini her noktada sabit tutabilecek bir kapasiteye sahip olmalıdır.

 

12.5.2.3 Geri dönüşsüz valfın kapanması, kaldırıcının hidrolik basıncı ve en az bir adet kılavuzlanmış yay ve/veya ağırlık kuvveti ile etkili olmalıdır.

 

12.5.3 Basınç sınırlama valfı

 

12.5.3.1 Asansörde bir basınç sınırlama valfı bulunmalıdır. Bu valf, pompa (veya pompalar) ile geri dönüşsüz valf arasındaki devreye konulmalıdır. Hidrolik sıvısı tanka geri sevk edilmelidir.

 

12.5.3.2 Basınç sınırlama valfı, basınç tam yük basıncının %140’ında sınırlanacağı bir şekilde ayarlanmalıdır.

 

12.5.3.3 Büyük iç kayıplar nedeniyle (Basınç kaybı, sürtünme) gerekli ise, basınç sınırlama valfı daha yüksek bir değere ayarlanabilir. Ancak, tam yük basıncının %170’i aşılmamalıdır. Bu durumda hidrolik cihazların (kaldırıcı dahil) hesaplanmasında formüllerde tam yük basıncı yerine:

 

Seçilen basınç ayarı

1,4

alınmalıdır.

 

Bükülme hesabında aşırı basınç katsayısı 1,4 yerine, basınç sınırlama valfının ayarlandığı yüksek değere tekabül eden bir değer kullanılmalıdır.

 

12.5.4 Yön valfları

 

12.5.4.1 Aşağı yön valfı

Aşağı yön valfları elektrikle açık tutulmalıdır. Valfların kapanması, kaldırıcının hidrolik basıncı ve valf başına en az bir adet kılavuzlanmış yay etkisi ile olmalıdır.

 

12.5.4.2 Yukarı yön valfı

Makinanın durdurulması Madde 12.4.1 b’ye uygun olarak gerçekleşiyorsa, bu amaçla yalnız sızdırma valfları

kullanılmalıdır. Valflar elektrikle kapanmalıdır. Valfların açılması, kaldırıcının hidrolik basıncı ve valf başına en az bir adet kılavuzlanmış yay etkisi ile olmalıdır.

 

12.5.5 Boru kırılma valfı

Madde 9.5’e göre gerekliyse, aşağıdaki şartlara uygun olan bir boru kırılma valfı bulunmalıdır.

 

12.5.5.1 Boru kırılma valfı, aşağı yönde hareket eden kabini durdurabilmeli ve hareketsiz tutabilmelidir. Boru kırılma valfı en geç aşağı yön beyan hızı vd ’ye, 0,3 m/s ilâvesiyle bulunan hızda devreye girmelidir.