Boru kırılma valfı, ortalama frenleme ivmesi 0,2 ile 1·gn arasında olacak şekilde seçilmelidir. 2,5·gn ‘den büyük frenleme 0,04 s’den uzun sürmemelidir.

 

Ortalama frenleme ivmesi aşağıdaki formülle hesaplanmalıdır:

a =Qmax ⋅r

6 ⋅A⋅n ⋅td

Burada:

Qmax = En büyük debi (litre/dakika);

r = Askı katsayısı;

A = Kaldırıcıda basıncın etkili olduğu alan (cm2 );

n = Bir boru kırılma valfına sahip paralel çalışan kaldırıcıların sayısı;

td = Frenleme süresi (saniye)

dir.

 

Değerler teknik belge dosyası ve tip kontrol belgesinden alınabilir.

 

12.5.5.2 Boru kırılma valfı, ayarlama ve muayene için erişilebilir olmalıdır.

 

12.5.5.3 Boru kırılma valfı:

a) Ya silindirin bir parçası olmalı veya

b) Direkt silindir üstüne flanşla bağlanmış olmalı veya

c) Silindirin yakınına yerleştirilmiş ve silindirle kaynaklı, flanşlı veya vidalı bağlantılı kısa bir boru ile bağlanmış olmalı veya

d) Silindire direkt olarak vidalı bağlantı ile bağlanmış olmalıdır. Boru kırılma valfı faturalı bir vidalı bağlantıya sahip olmalıdır. Monte edildiğinde fatura silindir tarafında bulunmalıdır.

 

Silindir ile boru kırılma valfı arasında diğer bağlantı şekillerinin (kompresyon tipi bağlantı elemanları ve vidalı

flanş, konik halka vb.) kullanımına izin verilmez.

 

12.5.5.4 Birden fazla paralel etki eden kaldırıcıları olan asansörlerde müşterek bir boru kırılma valfı kullanılabilir. Aksi halde boru kırılma valfları, aynı anda kapanmayı sağlamak ve böylece kabin tabanının normal konumuna göre %5’ten fazla eğilmesini engellemek için birbirine bağlanmalıdır.

 

12.5.5.5 Boru kırılma valfı silindir gibi hesaplanmalıdır.

 

12.5.5.6 Boru kırılma valfının kapanma hızı bir debi sınırlama aygıtı tarafından belirleniyorsa, bu debi sınırlama aygıtından önce, mümkün olduğu kadar yakınına bir filtre konulmalıdır.

 

12.5.5.7 Makina dairesinde, kabini aşırı yüklemeden, boru kırılma valfının çalışma debisine erişmeyi sağlayacak elle çalışan bir tertibat bulunmalıdır. Bu tertibat yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır. Bu tertibat kaldırıcıdaki güvenlik aygıtlarını etkisiz hale getirmemelidir.

 

12.5.5.8 Boru kırılma valfı bir güvenlik elemanı olarak görülür ve Ek F.7‘deki kurallara göre doğrulanmalıdır.

 

12.5.6 Debi sınırlama valfı ve tek yönlü debi sınırlama valfı

Madde 9.5’e göre gerekliyse, aşağıdaki şartlara uygun olan bir debi sınırlama valfı veya tek yönlü debi sınırlama valfı bulunmalıdır.

 

12.5.6.1 Debi sınırlama valfı, hidrolik sistemde büyük bir kaçak olduğunda beyan yükü ile yüklü kabinde hızın, aşağı yön beyan hızı vd ’yi 0,3 m/s’den fazla aşmasını engellemelidir.

 

12.5.6.2 Debi sınırlama valfı muayene için erişilebilir olmalıdır.

 

12.5.6.3 Debi sınırlama valfı:

a) Silindirin bir parçası olmalı veya

b) Direkt silindir üstüne flanşla bağlanmış olmalı veya

c) Silindirin yakınına yerleştirilmiş ve silindirle kaynaklı, flanşlı veya vidalı bağlantılı kısa bir boru ile bağlanmış olmalı veya