1) Beyan gücü 100 VA’den büyük değilse;

2) Kutuplar (veya fazlar) arasındaki veya bir kutup (veya fazlardan biri) ile toprak arasındaki normal

şartlardaki gerilim 50 V’tan fazla değilse.

b) Kumanda tertibatının ve kumanda panolarının bağlantısında veya bildirim tablolarında:

1) Farklı elektrik cihazları arasındaki bağlantılarda veya

2) Bu cihazlarla bağlantı klemensleri arasındaki bağlantılarda.

13.5.2 İletkenlerin kesit alanı

Mekanik bir dayanıklılık sağlamak için kapılarda bulunan elektrik güvenlik tertibatına ait iletkenlerin kesit alanı 0,75 mm² ‘den az olmamalıdır.

13.5.3 Tesisat metodu

13.5.3.1 Elektrik tesisatının kolay anlaşılmasını sağlamak için gerekli işaretlemeler yapılmalıdır.

13.5.3.2 Madde 13.1.1.1‘de belirtilen parçaların haricindeki bağlantılar, klemensler ve konnektörler, bu amaç için yapılan pano, buat veya tabloların içinde bulunmalıdır.

13.5.3.3 Bir asansörün ana anahtarı veya anahtarlarının açılmasından sonra bazı klemenslerde gerilim bulunuyorsa, bunlar gerilim bulunmayan klemenslerden açık bir şekilde ayrılmalı ve gerilim 50 V’tan büyük ise uygun bir şekilde işaretlenmelidir.

13.5.3.4 Kaza ile kısa devre edilmesi asansörün çalışması için tehlike yaratan klemensler, yapım şekilleri bu tehlikeyi önlemedikçe, birbirinden açık bir şekilde ayrılmalıdır.

13.5.3.5 Mekanik korumanın kesintisizliğini sağlamak için, iletken ve kabloların koruyucu kılıfları anahtar kutuları veya cihazların içine kadar sokulmalı veya uygun bir rakor içinde son bulmalıdır.

Not - Durak ve kabin kapılarının kapalı olan kasaları, cihaz kutusu olarak dikkate alınır.

Hareketli parçalar veya mahfazanın kendi keskin kenarları nedeniyle bir zedelenme tehlikesi varsa, elektrik güvenlik tertibatına giden iletkenler mekanik olarak korunmalıdır.

13.5.3.6 Aynı boru veya kanal içinde farklı gerilime sahip devrelere ait iletkenler bulunuyorsa, bütün iletkenler en yüksek gerilime uygun bir yalıtıma sahip olmalıdır.

13.5.4 Konnektörler (bağlayıcılar)

Güvenlik devrelerinde kullanılan konnektörlü cihazlar veya konnektörler, yanlış takılmaları asansörün çalışması için tehlikeli olabiliyorsa veya herhangi bir alete gerek kalmadan sökülebiliyorsa, yanlış takılmaya meydan vermeyecek bir düzene ve yapıya sahip olmalıdır.

13.6 Aydınlatma ve prizler

13.6.1 Kabin, kuyu, makina ve makara dairelerinin aydınlatma devreleri, makinayı besleyen devreden bağımsız olmalıdır. Bu husus ya bağımsız bir besleme hattıyla, ya da Madde 13.4’te belirtilen ana anahtar veya anahtarların giriş tarafından ayrılan bir hatla beslemek suretiyle sağlanabilir.

13.6.2 Kabin üstünde, makina ve makara dairelerinde ve kuyu dibinde bulunması gereken prizler, Madde 13.6.1‘de belirtilen devrelerden beslenmelidir.

Bu prizler:

a) Ya doğrudan beslenen 250 V anma gerilimli, iki kutup + topraklı tipten;

b) veya CENELEC HD 384.4.41 S2 alt madde 411'e uygun, çok düşük güvenlik gerilimiyle (SELV)

beslenen tipten olmalıdır.

Yukarıda belirtilen prizlerin kullanılması, besleme kablosu kesit alanının priz beyan akımına uygun olması gerektiği anlamına gelmez. İletkenlerin aşırı akıma karşı gerektiği gibi korunması kaydıyla iletkenlerin kesit alanı daha küçük olabilir.