13.6.3 Aydınlatma ve priz besleme devreleri için anahtar (şalter)

13.6.3.1 Kabin aydınlatması ve kabin prizinin beslemesi bir anahtar ile devre dışı bırakılabilmelidir. Makina dairesinde birden fazla asansörün tahrik makinaları bulunuyorsa, her bir kabin için ayrı bir anahtar konulmalıdır. Bu anahtar, ilgili ana anahtarın yakınına konulmalıdır.

13.6.3.2 Makina dairesi aydınlatması için makina dairesi girişi veya girişleri yakınına bir anahtar veya benzeri bir tertibat konulmalıdır.

Asansör kuyusu aydınlatması için, her iki yerden de kumanda edilebilmesini sağlamak üzere hem makina dairesinde hem de kuyu dibinde birer anahtar bulunmalıdır.

13.6.3.3 Madde 13.6.3.1 ve Madde 13.6.3.2‘deki anahtarlar tarafından kontrol edilen her devre, kısa devreye karşı ayrı ayrı korunmalıdır.

14 Elektrik arızalarına karşı korunma, kumandalar, öncelikler

14.1 Arıza analizi ve elektrik güvenlik tertibatı

14.1.1 Arıza analizi

Asansörün elektrik tesisatında meydana gelebilecek Madde 14.1.1.1‘de söz konusu edilen arızalardan herhangi biri, Madde 14.1.1.2 ve/veya Ek H‘de belirtilen kurallara göre göz önüne alınmaması mümkün

değilse, tek başına tehlikeli bir duruma yol açmamalıdır.

Güvenlik devreleri için Madde 14.1.2.3‘e bakınız.

14.1.1.1 Düşünülebilecek arızalar:

a) Gerilimin kesilmesi;

b) Gerilimin düşmesi;

c) Bir hattın iletkenliğini kaybetmesi;

d) Metal gövde veya toprağa kaçak;

e) Direnç, kondansatör, transistor ve lamba gibi elemanlarda meydana gelebilecek kısa devre veya kesinti, değer veya çalışma biçiminin değişmesi;

f) Bir röle veya kontaktör armatürünün çekmemesi veya tam olarak çekmemesi;

g) Bir röle veya kontaktör armatürünün bırakmaması;

h) Bir kontağın açmaması;

i) Bir kontağın kapamaması;

j) Faz sırası değişimi.

14.1.1.2 Madde 14.1.2.2 ‘ye uygun güvenlik anahtarlarında bir kontağın açmaması durumu düşünülmemelidir.

14.1.1.3 İçinde elektrik güvenlik tertibatı bulunan bir devrede meydana gelebilecek bir gövde veya toprak kaçağı:

a) Ya tahrik makinasının hemen durdurmasına neden olmalı veya

b) İlk normal duruştan sonra makinanın tekrar hareket etmesini engellemelidir. Tekrar devreye alma, ancak elle müdahale ile mümkün olmalıdır.

14.1.2 Elektrik güvenlik tertibatı

14.1.2.1 Genel kurallar

14.1.2.1.1 Farklı maddelerde istenen elektrik güvenlik tertibatından birinin devreye girmesi durumunda, Madde 14.1.2.4‘de belirtildiği gibi makinanın harekete geçmesi engellenmeli veya tahrik makinası hemen durmalıdır. Ek A‘da bu cihazlar liste halinde verilmiştir.

Elektrik güvenlik tertibatında aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır:

a) Madde 12.4‘de belirtilen kontaktörlerin veya bunların yardımcı kontaktörlerinin devrelerini doğrudan kesen, Madde 14.1.2.2‘ye uygun bir veya birden fazla güvenlik kontakları veya