2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen

atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması

şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı

kullanılır.

EN, ISO, IEC

vb. No

Adı

(İngilizce)

TS No1)

Adı

(Türkçe)

EN 294

Safety of machinery- Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

TS EN 294

Makinelerde Güvenlik - El ve Kolların Tehlikeli Bölgelere Erişmesine Karşı Güvenlik Mesafeleri

EN 1050

Safety of machinery- Principles for risk assessment

TS EN 1050

Makinelerde Güvenlik - Risk

Değerlendirmesi Prensipleri

EN 10025

Hot rolled products of non alloy structural steels- Technical delivery conditions

TS 2162

EN 10025

Genel Yapı Çelikleri

EN 50214

Flexible cables for lifts

TS 9761

EN 50214

Kablolar - Yassı Polivinil Klorür Kılıflı

Asansör Kabloları

EN 60068-2-6

Environmental testing- Part 2: Tests - Test Fc : Vibration (sinusoidal)

TS 2090

Elektronik Cihaz ve Bileşenlere Uygulanacak Çevre Şartlarına Dayanıklılık Temel Deney Metotları - Deney Fc : Titreşim (Sinüs Biçimli) Deneyi

EN 60068-2-27

Basic environmental testing procedures- Part 2:Tests - Test Ea and guidance: Shock

TS 2155

EN 60068-2-

27

Çevre Şartlarına Dayanıklılık Temel Deney Metotları - Bölüm 2: Deneyler - Deney Ea ve Kılavuz Mekanik Darbe

EN 60068-2-29

Basic environmental testing procedures- Part 2: Tests - Test Eb and guidance: Bump

TS 2184

EN 60068-2-

29

Çevre Şartlarında Temel Deney Metotları Bölüm 2: Deneyler- Deney Eb ve Kılavuz: Çarpma

EN 60249-2-2

Base materials for printed circuits- Part 2: Specifications- Specification N° 2: Phenolic cellulose paper copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test)

TS 3933

EN 60249-2-2

Baskılı Devreler İçin Temel Malzemeler- Bölüm 2: Özellikler- Özellik No:2: Ekonomik Kaliteli Bakır Kaplı Fenolik Selüloz Kağıt Tabakalar

EN 60249-2-3

Base materials for printed circuits- Part 2: Specifications- Specification N° 3: Epoxyde cellule paper copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test)

TS 3934

EN 60249-2-3

Baskılı Devreler İçin Metal Kaplanmış Temel Malzeme - Bakır Kaplanmış Epoksi Selüloz Kâğıt Tabakalar - Aleve Dayanıklı (Ek 2 - Cu)

EN 60742

Isolating transformers and safety isolating transformers-Requirements

TS 277

EN 60742

Ayırma Transformatörleri ve Güvenlik

Ayırma Transformatörleri - Kurallar

EN 60947-4-1

Low-voltage switchgear and controlgear- Part 4: Contactors and motor-starters- Section 1: Electromechanical contactors and motor- starters

TS EN

60947-4-1

Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 4: Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri - Kısım 1: Elektromekanik Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri

EN 60947-5-1

Low-voltage switchgear and controlgear- Part 5: Control circuit& nbsp; devices and

switching elements- Section 1 :

Electromechanical control circuit devices

-

EN 60950

Safety of information technology equipment, including electrical business equipment

-

EN 62326-1

Printed boards- Part 1: Generic specification

-

EN 12015 1998

Electromagnetic compatibility- Product family standard for lifts, escalators and passenger conveyors- Emission

-

EN 12016 1998

Electromagnetic compatibility- Product family standard for lifts, escalators and

passenger conveyors- Immunity

TS EN 12016

Elektromanyetik Uyumluluk- Asansörler,

Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar İçin Ürün Grubu Standardı- Bağışıklık

1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numaraları ve Türkçe isimleri 3. ve 4. kolonda verilmiştir.