15.5 Kuyu

15.5.1 Kuyu dışında bakım kapıları yakınında:

“Asansör kuyusu - Tehlike

Yetkili olmayan giremez”

ikaz levhaları bulunmalıdır.

15.5.2 Elle açılan durak kapılarında, diğer bitişik kapılarla karıştırılma ihtimali varsa, “ASANSÖR” kelimesi yazılı ikaz levhaları konulmalıdır.

15.5.3 Yük asansörlerinin durak kapılarında, durağın yükleme alanından her zaman görülebilen, beyan yükünü belirten etiketler konulmalıdır.

15.6 Hız regülâtörü

Hız regülâtörü üstünde aşağıdaki bilgileri içeren bir bilgi levhası bulunmalıdır:

a) Hız regülâtörünü imal eden firmanın adı; b) Tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar; c) Ayarlandığı çalışma hızı.

15.7 Kuyu alt boşluğu

Kuyu alt boşluğundaki durdurma anahtarı üstünde veya yakınında, durdurma konumunun karıştırılması riski olmayacak bir şekilde “DUR” kelimesi bulunmalıdır.

15.8 Tamponlar

Tamponlar üzerinde (enerji depolayan tipteki tamponlar hariç), aşağıdaki bilgileri içeren bir bilgi levhası

bulunmalıdır:

a) Tamponu imal eden firmanın adı;

b) Tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar.

15.9 Kat isimleri

Yeterince görülebilen yazı veya göstergeler, kabinde bulunanların asansörün hangi katta durduğunu anlayabilmelerini sağlamalıdır.

15.10 Elektrik tesisatındaki işaretlemeler

Kumanda tablolarındaki kontaktör, röle, sigorta ve bağlantı klemensleri, kumanda şemasına uygun olarak işaretlenmelidir. Sigorta tutucularının üstünde veya yakınında, tip ve değer gibi gerekli sigorta özellikleri

belirtilmelidir.

Çok kutuplu konnektörler kullanılması durumunda, kablolar değil, sadece konnektörler işaretlenmelidir.

15.11 Durak kapıları için kilit açma anahtarı

Bu anahtarların üzerinde, kullanılmaları durumunda meydana gelebilecek tehlikelere ve kapı kapandıktan sonra kilitlenmiş olduğundan emin olmak gerektiğine dikkat çeken bir etiket bulunmalıdır.

15.12 Alarm tertibatı

Kabinden yardım talebinde devreye giren zil veya başka bir tertibat, “Asansör alarmı” yazısıyla açıkça işaretlenmelidir.

Birden fazla asansörün bulunması durumunda, alarm çağrısının hangi kabinden yapıldığı kesin bir şekilde belirlenebilmelidir.

15.13 Durak kapılarının kilitleme tertibatı Aşağıdaki bilgileri içeren bir bilgi levhası bulunmalıdır: a) Kilitleme tertibatını imal eden firmanın adı;

b) Tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar.