EN, ISO, IEC

vb. No

Adı

(İngilizce)

TS No

Adı

(Türkçe)

prEN 81-8 1997

Fire resistance tests of lift landing doors- Method of test and evaluation

-

IEC 60664-1

Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems- Part 1: Principles, requirements and tests

TS 8162 (90)

Yalıtım Koordinasyonu - Alçak Gerilim Sistemlerinde, Cihazların Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları Dahil

IEC 60747-52)

Semiconductor devices- Discrete devices and integrated circuits- Part 5: Optoelectronic devices

TS 7987

IEC 747-5

Yarı İletken Elemanlar - Münferit Elemanlar ve Tümleşik Devreler - Bölüm 5: Optoelektronik Elemanlar

HD 21.1 S3

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V- Part

1: General requirements

TS 9756

HD 21.1 S3

Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 1: Genel Özellikler

HD 21.3 S3

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring

TS 9758

HD 21.3 S3

Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 3: Sabit Tesisat İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar

HD 21.4 S2

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 4: Sheathed cables for fixed wiring

TS 9759

HD 21.4 S2

Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 4: Sabit Tesisat İçin Kılıflı Kablolar

HD 21.5 S3

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V -

Part 5: Flexible cables (cords)

TS 9760

HD 21.5 S3

Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V

Olan - Bölüm 5: Bükülgen Kablolar

(Kordonlar)

HD 22.4 S3

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - Part 4: Cords and flexible cables

TS 9765

HD 22.4 S3

Kablolar - Kauçuk Yalıtımlı - Beyan

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan B1.4

Kordonlar ve Bükülgen Kablolar

HD 214 S2

Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions

TS 3338

Katı Yalıtım Malzemeleri - Yüzeysel Kaçaklar İle İlgili Mukayese ve Dayanıklılık İndislerinin Tayini - Nemli Ortam Şartlarında

HD

323.2.14 S22)

Basic environmental testing procedures- Part 2 : Tests - Test N: Change of temperature

HD 360 S2

Circular rubber insulated lift cables for normal use

TS 9766

HD 360 S2

Kablolar - Normal Kullanımlar İçin Kauçuk Yalıtımlı Dairesel Asansör Kabloları

HD 384.4.41 S2

Electrical installations of buildings- Part 4: Protection for safety- Chapter 41: Protection against electric shock

TS IEC

60364-4-41

Binalarda Elektrik Tesisatı Bölüm 4- Güvenlik Korunması Grup 41- Elektrik Çarpmasına Karşı Korunma

HD 384.5.54 S1

Electrical installations of buildings- Part 5: Selection and erection of electrical equipment- Chapter 54: Earthing arrangements and protective conductors

TS 10025

Elektrik Tesisatı - Binalarda Elektrik Teçhizatı Seçimi ve Montajı Topraklama Tertibatları ve Koruyucu İletkenler

HD 384.6.61 S1

Electrical installations of buildings- Part 6 : Verification -Chapter 61: Initial verification

-

ISO 1219-1

1991

Fluid power systems and components- Graphic symbols and circuit diagram- Part 1: Graphic symbols

ISO 6403

Hydraulic fluid power- Valves controlling flow and pressure- Test methods

ISO 7465 1997

Passenger lifts and service lifts- Guide rails for lifts and counterweights- T type

TS 4789

Asansör Kılavuz Rayları ve Bağlama

Pabuçları

2) TSE Notu: IEC 60747-5 iptal, yerine IEC 60747-5-1, IEC 60747-5-2, IEC 60747-5-3, IEC 62007-1 ve

IEC 62007-2 standardları geçmiştir. HD 323.2.14 iptal, yerine EN 60068-2-14 (TS 2095 EN

60068-2-14) standardı geçmiştir.